Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen har udpeget fire nye bestyrelsesmedlemmer til Innovationsfonden. Mette Glavind, direktør for Byggeri og Anlæg, Teknologisk Institut, er nyt medlem af bestyrelsen. 

Regeringen ønsker at øge investeringerne i grøn forskning, som et centralt led i at opnå målsætningen om at reducere Danmarks CO2-aftryk og sætte skub i den grønne omstilling.

Innovationsfondens virkemidler spiller en central rolle i at opnå målsætningen. Derfor er der i udpegningen af de nye bestyrelsesmedlemmer bl.a. lagt vægt på, at de bidrager med indsigt i grøn forskning og omstilling. Mette Glavind har i en årrække arbejdet med netop disse problemstillinger. Derfor ser hun frem til at yde et bidrag til Innovationsfondens arbejde:

“Som medlem af Innovationsfondens bestyrelse ser jeg frem til at være med til at sikre, at der udvikles ny teknologi og ny viden, som omsættes til vækst og arbejdspladser, og som er med til at løse de samfundsudfordringer, vi står overfor. Her tænker jeg bl.a. på den grønne omstilling, hvor grønne teknologier, dokumentation og bæredygtighed er centrale emner, hvis vi skal nå målsætningen om at reducere Danmarks CO2-aftryk med 70 pct. inden 2030. Vi går en utrolig spændende tid i møde, med stort fokus på klimaforandringer og et sjældent momentum for en grøn omstilling, som vi skal benytte os af, siger Mette Glavind.

GTS glæder sig

GTS-foreningen siger tillykke til Mette Glavind og de øvrige nye medlemmer af Innovationsfondens bestyrelse. Om udpegningen af Mette Glavind til bestyrelsen, siger Ragnar Heldt Nielsen:

”Mette Glavind har i mange år beskæftiget sig med den grønne omstilling i byggeriet og bredere i samfundet, og hun vil derfor kunne bidrage med sin dybe indsigt. Herudover har hun som del af et GTS-institut stor erfaring i, hvordan ny forskningsbaseret viden kommer bredt i anvendelse i dansk erhvervsliv. Derfor vil hun blive et stærkt kort i Innovationsfondens bestyrelse”, siger Ragnar Heldt Nielsen.

Læs mere her

De nye medlemmer er:

  • Mette Glavind, Direktør, Teknologisk Institut, Division for Byggeri og Anlæg
  • Christian H. M. Ketels, Rådgiver og Visiting Executive, Harvard Business School
  • Mads Andersen, Gruppeformand, 3F’s industrigruppe og næstformand, CO-industri
  • Camilla Haustrup Hermansen, Medejer og bestyrelsesmedlem, Plus Pack

De nye bestyrelsesmedlemmer tiltræder den 1. juli 2020 og beskikkes for en tre-årig periode.

Foto: Mette Glavind, Teknologisk Institut