”Fremtidens innovationssystem”, ”behovet for teknologiske legepladser”, ”hverdagens opfindelser, ”grøn energi” og ”oversvømmelser fra havet”. Temaerne var mange i teltet ”Tech på toppen”, hvor GTS i år var til stede sammen med ATV, Innovationsfonden og Vækstfonden.

Mange folkemødegæster kiggede forbi vores telt ”Tech på toppen”, hvor GTS var involveret i otte events. Få her et indtryk af, hvordan det spændte af.

TORSDAG

Skal Danmark være verdensmester i teknologiske legepladser?

Vi lagde ud med en debat om behovet for at styrke virksomhedernes adgang til teknologiske innovationsmiljøer. Juan Farré, CTO i FORCE Technology ser klart et behov for dette. Virkeligheden er kompleks, og der er brug for fælles mødesteder for at få innovation til at ske.

Mette Fjord Sørensen, Dansk Industri, pegede på, at der fortsat er virksomheder, der ikke kan overskue, hvem i innovationssystemet de kan indgå i et innovationssamarbejde med. Derfor skal GTS’erne gøre en endnu større indsats for at nå bredt ud med ny teknologi.

Claus Møller, Siemens, havde fokus på, at Danmark skal støtte “Entreprenørånden”.

Karen Bladt, Hasle Refractories, fremhævede vigtigheden af en opsøgende og inspirerende indsats, fordi det spiller en vigtig rolle for især de mindre virksomheder.

Benny Engelbrecht, Socialdemokratiet, ville ikke udelukke, at en ny regering vil se på det nye Erhvervsfremmesystem og evt. foretage nogle tilpasninger af det. Han argumenterede også for, at vi i højere grad satser på det, vi er gode til.

Paneldeltagere

 • Benny Engelbrecht, folketingsmedlem, Socialdemokratiet.
 • Mette Fjord Sørensen, chef for forskning, videregående uddannelser og mangfoldighed, Dansk Industri.
 • Claus Møller, CEO, Siemens A/S
 • Karen Bladt, direktør, HASLE Refractories A/S
 • Juan Farré, CTO, FORCE Technology.

Hvordan ser det perfekte innovationssystem ud?

I denne debat var temaet, hvordan vi indretter innovationssystemet, så det bliver så perfekt som muligt.

Jakob Riis, Falck direktør og bestyrelsesformand for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse sagde, at erhvervsfremmesystemet skal være for alle – der er ikke brug for ”pick the winners”. Desuden skal vi være bevidste om de forskellige roller aktørerne spiller i innovationsindsatsen.

Dorte Martinsen, BM Silo og medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, pegede på behovet for at indrette indsatsen, så det er muligt for virksomheder at tage nogle små skridt i den rigtige retning. Det er vejen til at få flere ikke-innovationsaktive virksomheder i gang.

De unge er længere fremme med teknologikendskab, det skal virksomhederne udnytte, var budskabet fra borgmester i Vallensbæk kommune, Henrik Rasmussen.

Paneldeltagere

 • Jakob Riis, adm. dir. FALCK og formand for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.
 • Henrik Rasmussen, borgmester i Vallensbæk kommune og bestyrelsesformand i Erhvervshus Hovedstaden
 • Dorte Martinsen, adm. dir. i BM Silo og medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
 • Juan Farré, CTO, FORCE Technology
 • Lia Leffland, Akademidirektør, ATV
 • Tore Duvold, Konstitueret direktør, Innovationsfonden
 • Rolf Kjærgaard, Investeringsdirektør, Vækstfonden

Debatten blev holdt sammen med Innovationsfonden, ATV og Vækstfonden.

Reception og netværk om teknologi og innovation

Torsdagen sluttede vi af med en meget velbesøgt reception, hvor vi sammen med ATV, Innovationsfonden og Vækstfonden bød på en snak om teknologisk innovation kombineret med snacks og en kølig fadøl.

FREDAG

Hverdagens opfindere

Fredag startede vi ud med hverdagens opfindere. Teknologisk Instituts Opfinderrådgivning havde midlertidigt flyttet kontoret til Allinge. Her gav de eksempler på, hvad helt almindelige danskere opfinder, og hvordan de havde fået hjælp af Opfinderrådgivningen til at komme på markedet med den gode ide.

Med hjælp fra Teknologisk Instituts Opfinderrådgivning er borgerideerne blevet til en omsætning på 33. mia. kr. fortalte Nikolaj Ilsted Bech.

TV2 Bornholm bragte et indslag fra folkemødet om Opfinderrådgivninge, som du kan se her

Tør vi satse på de innovationsparate?

Thomas Bech Hansen, FORCE Technology og medlem af DFiR, præsenterede en rapport udgivet af DFiR. Heri argumenterer rådet for, at innovationsindsatsen bør koncentrere sig om de virksomheder, der er ikke-brugere i dag, men som har potentiale og kapacitet til at udvikle sig. Det førte til en livlig debat, hvor Thomas Bech Hansen argumenterede for, at det giver bedre mening at satse på de innovationsmodne virksomheder (IMV) fremfor at have alle små og mellemstore virksomheder som målgruppe.

Henrik Frandsen, borgmester i Tønder, pointerede, at det er vigtigt at skabe koblinger igennem erhvervsfremmesystemet, så der er tilbud til alle, og de der har potentiale, når frem til vidensinstitutionerne.

For Ane Buch, adm. dir. i SMVDanmark var det helt centralt at have en bred innovationsindsats med fokus på en ”en til mange tilgang” fremfor en ”en til en tilgang”.

Dorte Martinesen mener også, at der er brug for en bred indsats, der rammer mange, da det ikke er alle virksomheder, der umiddelbart ser ud til at have kapacitet, men som godt kan have et innovationspotentiale alligevel.

Paneldeltagere

 • Henrik Frandsen, borgmester i Tønder kommune og bestyrelsesformand i Erhvervshus Syd
 • Ane Buch, direktør, SMVDanmark
 • Dorte Martinsen, adm. direktør, BM Silo
 • Thomas Bech Hansen, medlem af DFiRs bestyrelse og Vice President i FORCE Technology

Denne debat holdt vi i samarbejde med DFiR

LØRDAG

Hvor grøn kan energien blive?

Lisbeth Hilbert, FORCE Technology, indledte debatten med nogle af de dilemmaer, vi står overfor, når vi arbejder hen imod mere grønne energiformer.

Borgmester i Vallensbæk Kommune, Henrik Rasmussen, pegede på den udfordring, at den grønne omstilling fortsætter og nye muligheder opstår, så hvornår skal man slå til og investere i de nye løsninger? Der er ikke brug for at være hellige, men for at kommunerne forholder sig nøgtern til de nye muligheder fremfor bare at følge med strømmen og tidens ”nye sorte”, var budskabet.

Kristine van het Erve Grunnet, branchechef i Dansk Energi, pegede på, at borgere og myndigheder nogle gange bremser den grønne omstilling. Derfor er der brug for en bedre proces for opførelse af grøn energi.

Juan Farré, CTO i FORCE Technology, påpegede, at den ene teknologi afløser den anden og nye muligheder opstår. Derfor skal Danmark fortsat være løsningernes land på teknologiområdet.

Paneldeltagere

 • Henrik Rasmussen, borgmester, Vallensbæk, Det Konservative Folkeparti
 • Kristine van het Erve Grunnet, branchechef, Dansk Energi
 • Jukka Pertola, bestyrelsesformand, Siemens Gamesa A/S
 • Rasmus Sielemann Christensen, direktør i Bornholms Energi & Forsyning
 • Juan Farré, FORCE Technology

Er der en fremtid for ikke-bæredygtige virksomheder?

Stig Yding Sørensen, Teknologisk Institut, præsenterede en spritny undersøgelse, der viser, at knap hver fjerde danske virksomhed arbejder med verdensmålene. Er det meget? Ja, det er faktisk et fint antal, der er kommet med på den dagsorden, mente Jens Henrik Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti, der samtidig slog fast, at han bestemt mener, at bæredygtighed kan være en vigtig konkurrenceparameter for danske virksomheder.

Det samme mener Per Diget, IDA, og det er baggrunden for, at IDA står bag “Bæredygtighedskaravanen”, der er skabt som et direkte og målbart svar på de udfordringer, der er beskrevet i FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Mette Glavind, Teknologisk Institut, talte for behovet for at kunne dokumentere og måle virksomhedernes indsats på verdensmålene fx igennem mærkningsordninger, mens Anders Strange Sørensen, Enemærke & Petersen, efterlyste krav fra politikerne, da det vil presse virksomhederne til at blive mere bæredygtige. Samtidig opfordrede han virksomhederne til at komme i gang med at se på, hvordan de kan byde ind i forhold til verdensmålene. Vælg fx et eller to områder ud, hvor det er relevant for virksomheden at gøre en forskel, var budskabet fra Anders Strange Sørensen.

Paneldeltagere

 • Jens Henrik Thulesen Dahl, uddannelses- og forskningsordfører, Dansk Folkeparti
 • Per Diget, formand for vores vækst- og erhvervsudvalg, IDA
 • Anders Strange Sørensen, Enemærke & Petersen
 • Mette Glavind, direktør for Byggeri og Anlæg, Teknologisk Institut

Kan og skal vi sikre os mod oversvømmelser fra havet?

CO2 reduktion er godt, men der er også brug for at få klimatilpasninger højt på dagsorden, sagde Ole Mark, Forskningschef i DHI. Vi skal have begge sider af klimamønten med. Desuden er der brug for, at kommunerne taler sammen og finder fælles løsninger. Havet kender ikke til kommunegrænser.

Det synspunkt bakkede Kirsten Halsnæs, DTU, op om, og hun understregede, at vi allerede har en masse viden om klimatilpasning, der kan sættes i spil.

Det var Kertemindes borgmester Kasper Ejsing Olesen helt på linje med, og han understregede samtidig, at klimatilpasning ikke – som i dag – bør være en del af kommunernes anlægsbudget. At det er en aktuel debat, blev understreget af, at Kerteminde kommune ifølge borgmesteren er i risiko for at være helt oversvømmet om blot 100 år, hvis der ikke gøres noget for at kystsikre.

Sebastian Jonshøj, vicepræsident i Danmarks Naturfredningsforening, påpegede nødvendigheden af også at have fokus på naturen og kysternes naturlige ændringer.

Paneldeltagere

 • Kasper Ejsing Olesen, borgmester i Kerteminde, Socialdemokratiet
 • Sebastian Jonshøj, vicepræsident i Danmarks Naturfredningsforening
 • Kirsten Halsnæs, professor i klima og økonomi, DTU
 • Ole Mark, DHI

Sådan bliver vi bedst til design af meningsfuld teknologi

Til folkemødet sidste GTS-event viste Danmarks første ph.d. i ”Design for Meningsfuldhed”, Vanessa Julie Carpenter, eksempler på gode og mindre gode produkter, som vi støder på i hverdagen, mens hun delte sit syn på meningsfuldt design.

Budskabet fra Vanessa var, at fremtidens produkter skal støtte personlig udvikling og bæredygtighed. Og derfor er det vigtigt, at flere kvinder arbejder med morgendagens teknologier: “Empower woman” var det sidste budskab på dette års folkemøde. Et budskab der blev understreget af et gedigent tordenbrag!

Fotos (bortset fra det sidste): Jon Norddahl