En Google-bevilling på 2 millioner dollar til projektet Global Wetland Watch, gør det muligt at kortlægge globale vådområder med satellitbilleder og kunstig intelligens.

Lande i hele verden kæmper med at nå deres klimamål, og vådområder kan være med til at gøre en afgørende forskel. Vådområder udgør kun en mindre del af klodens totale landareal, men er afgørende for optagelse og frigivelse af adskillige drivhusgasser og er derudover levested for mange truede plante- og dyrearter.

Mange vådområder er i løbet af de seneste årtier blevet drænet til landbrugsjord eller bybebyggelse, og det har resulteret i tab af biodiversitet og i øget udledning af drivhusgasser

Global Wetland Watch

Lande i hele verden kæmper med at nå deres klimamål, og vådområder kan være med til at gøre en afgørende forskel. Vådområder udgør kun en mindre del af klodens totale landareal, men er afgørende for optagelse og frigivelse af adskillige drivhusgasser og er derudover levested for mange truede plante- og dyrearter.

Mange vådområder er i løbet af de seneste årtier blevet drænet til landbrugsjord eller bybebyggelse, og det har resulteret i tab af biodiversitet og i øget udledning af drivhusgasser.

Netop derfor har DHI i samarbejde med FN’s miljøorganisation UNEP og andre partnere etableret Global Wetland Watch-projektet som en vigtig ressource til, i fremtiden at kunne måle status og omfang af vådområdernes økosystemer.

Projektet vil fokusere på forskning og innovation inden for digitale modelleringsværktøjer, kunstig intelligens og satellitdata med en ambition om at kunne give lande i hele verden viden og konkrete løsninger til deres arbejde med at nå klimamål. Centrets arbejde vil også føre til anbefalinger, som vil blive forelagt politiske beslutningstagere gennem centrets nære tilknytning til FN’s miljøprogram UNEP.

AI for the Global Goals Impact Challenge

“DHI er allerede involveret i flere projekter, hvor satellitbilleder og kunstig intelligens indgår i vores arbejde for en bæredygtig fremtid for vand, og vi vil trække på denne viden og erfaring i Global Wetland Watch. Det er en global udfordring at sikre fremskridt i arbejdet med verdensmålene, reducere tabet af biodiversitet og modvirke klimaforandringer. Det kræver globalt samarbejde og partnerskaber, og i DHI ser vi frem til at bidrage med vores ekspertise og teknologier til Googles globale Impact Challenge,” siger Mette Vestergaard, administrerende direktør i DHI.

Googles AI for the Global Goals Impact Challenge er en del af Googles indsats for at støtte fremskridt mod FN´s Verdensmål. DHI er en af 15 organisationer på verdensplan, der modtager støtte gennem det filantropiske program med en pulje på 25 millioner dollar til projekter, der bruger kunstig intelligens til at sikre fremskridt mod disse mål. 15 projekter er udvalgt til finansiering ud af mange indsendte forslag. Alle projekterne bliver såkaldt ’open source’, så andre organisationer kan bygge videre på arbejdet.

Læs mere om projektet og nyheden om den nye Google-bevilling her

Foto: DHI