Implementering af nyt bygningsreglement og en ny certificeringsordning for brandrådgivere har givet meget støj i byggebranchen. En opdateret brandsikringsplatform med en række hjælpeværktøjer skal lette arbejdet med brandsikring af byggeri.

Som et produkt af et resultatkontraktprojekt lancerede DBI for et par år siden platformen ’Brandsikring af Byggeri’, der er en vidensportal til alle, der arbejder inden for byggeriet. Nu er instituttet lige gået i luften med en opdateret og mere brugervenlig version af platformen.

’Brandsikring af Byggeri’ indeholder dele af det gældende bygningsreglements vejledning til kapitel 5 om brand og indtil videre 20 bilag. Hertil kommer en lang række værktøjer, som letter arbejdet med brandsikring af byggeri efter bygningsreglementet (BR18). Bl.a. er det muligt at foretage søgninger på tværs af alle bilag, lave egne noter til indholdet og dele med kolleger, bestemme et byggeris brandklasse og downloade dokumentskabeloner.

”Nogle brugere har været i tvivl om, hvorvidt ‘Brandsikring af Byggeri’ var opdateret. For at sikre det har vi desuden fået en webcrawler, der løbende tjekker Plan- og Boligstyrelsens hjemmeside for nyt indhold, så vi meget hurtigt kan lægge ny information op på platformen”, siger Claus Langhoff, der er projektleder hos DBI.

Kommentarer fra DBI’s brandeksperter

Som noget helt nyt kan man nu også læse DBI’s brandeksperters kommentarer til aktuelle forandringer – bl.a. om konsekvenserne af forandringerne, og hvad man skal være opmærksom på i den forbindelse. Da der fortsat hersker stor usikkerhed om nye regler og fortolkningen af BR18, er dette en service, som DBI forventer vil være til stor gavn for mange.

Adgangen til indholdet er gratis, når man har oprettet en bruger. Der vil løbende blive lagt endnu mere indhold på platformen, og målet er, at platformen med tiden bliver det sted, hvor byggebranchen henter deres oplysninger.

Du kan læse mere på DBI’s hjemmeside her

Besøg den opdaterede platform her: www.brandsikringafbyggeri.dk

Foto: iStock