Bioneer A/S investerer 100 mio. kroner i det nye forskningssamarbejde DigitSTEM. Københavns Universitet og DTU er samarbejdspartnere i projektet, der i sidste ende skal bidrage til udvikling af nye lægemidler til behandling af sygdomme indenfor fx sygdomme i hjernen og kræft.

DigitSTEM er et fireårigt forskningssamarbejde med fokus på udvikling af laboratorie-baserede (”in vitro”) sygdomsmodeller baseret på stamceller, samt udvikling af processer indenfor celleterapier. Machine learning vil blive anvendt i samarbejdet til at forbedre udviklingen af helt nye sygdomsmodeller og celleterapier.

Dette kan blandt andet være et led i at skabe nye lægemidler, herunder nye celleterapier, til behandlingen af sygdomme, men forskningen kan også skabe rammerne for en mere individuel diagnosticering og behandling.

Et potentielt banebrydende samarbejde

Ved at kombinere forskningsekspertise fra stamcellespecialister på DTU og Københavns Universitet med ekspertisen i at udvikle stamcellebaserede sygdomsrelevante in vitro modeller hos Bioneer, har DigitSTEM potentialet til at generere banebrydende opdagelser bl.a. inden for det neurogenerative og immuno-onkologiske felt.

Om det nye samarbejde siger Christian Clausen, Forskningsdirektør, Bioneer A/S:

“DigitSTEM følger strategien om at styrke vores kompetencer og services til biotek -og farmaceutiske virksomheder indenfor modellering af sygdomme ved hjælp af stamceller. Jo tættere vi kommer på at efterligne hvad der sker i kroppen i vores laboratorie-baserede sygdomsmodeller, jo større er sandsynligheden for, at vi tidligt kan forudse hvordan og hvor effektivt et nyt lægemiddel vil virke.” siger Christian Clausen. ”DigitSTEM projektet vel også udvikle produktionsprocesser, som virksomheder indenfor celleterapier vil kunne bruge til fremstilling af nye produkter.

Du kan finde mere information om det nye samarbejde her 

Foto: Bioneer