Lige nu arbejdes der på at løse markedets udfordringer med biobaserede byggevarer til en overskuelig pris. Det kan ikke lykkes, hvis ikke arkitekter, bygherrer og producenter gør brand til et designparameter fra start, påpeger Christian Fundby Schou.

DBI har gjort udvikling af brandsikre biobaserede byggevarer til et strategisk indsatsområde. Arbejdet på området er ved at tage fart, og allerede nu kan DBI hjælpe producenter med at bringe deres biobaserede produkter på markedet og hjælpe bygherrer med at anvende dem. Det beretter Christian Fundby Schou, der er leder af produktdesign hos DBI og ansvarlig for biobaserede byggevarer i DBI.

”DBI er et bindeled mellem universiteter og byggebranchen, mellem forskning og byggeriet. Med den seneste resultatkontrakt med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har vi en konkret ambition om at hjælpe byggebranchen med at anvende og udnytte potentialet i biobaserede byggevarer. Så tidligere tiders fordomme om, at vi i DBI er ufleksible eller imod brandbare produkter, er skudt helt ved siden af. Vi udvikler løbende metoderne til det, og det behøver ikke at være dyrt, hvis man gør det på det rette tidspunkt”, siger han.

Løse branchens udfordringer

I de senere år har DBI udviklet en række værktøjer og metoder, som kan bruges til at få biobaserede byggevarer på markedet og ind i byggeriet. Med resultatkontrakten fortsætter DBI med at opbygge kompetencer og erfaring på området.

”Vi ønsker at være en genvej til markedet og til anvendelse – ikke en omvej. Derfor bruger vi meget tid på dialog med branchen og på at forstå udfordringerne, så vi kan hjælpe med at løse det, som producenter og bygherrer står med. Vi skal demonstrere løsningerne sammen”, siger Christian Fundby Schou.

Tænk brand med fra start

Skal man for alvor drage nytte af DBI’s viden og værktøjer, skal begge dele dog anvendes på det rette tidspunkt.

”Den helt store udfordring i branchen er, at man for sent i byggeprocessen – nemlig i detailprojekteringen eller i byggefasen – opdager, at de produkter, man ønsker at anvende, ikke lever op til ydeevnekravene. Det bliver en stopklods for de biobaserede ambitioner. Vi oplever, at der projekteres med løsninger, som simpelthen ikke er dokumenteret i de rette sammensætninger, hvor de afspejler den endelige anvendelse”, siger Christian Fundby Schou og fortsætter:

”Ved at bruge brand som designparameter og anvende en funktionsbaseret tilgang til BR18 er der mulighed for at bygge langt uden for de præaccepterede løsninger. Man bør dog søge den nødvendige viden i god tid og indstille sig på, at biobaserede byggevarer typisk ikke har dokumenterede brandegenskaber, hvilket forudsætter, at byggeriet placeres i brandklasse 3 eller 4. Det kan blive dyrt, hvis man pludselig opdager det sent i byggeprocessen”, fastslår Christian Fundby Schou.

Dokumentation uden stress

Ved man det tidligt, tilbyder DBI typisk screeningstest af produkterne for at få et overblik over materialets egenskaber. Dermed kan man vurdere, om man fx kan forvente en klassificering af produktet, eller om man kan få funktionsbaseret dokumentation ved hjælp af de nye værktøjer og metoder, fx mini-SBI-test, nedskaleret facadetest eller måske en reduceret ovn til brandmodstandsevne.

”Når brand er tænkt med fra start, opdager man tidligt, hvis man ikke kan blive i brandklasse 2. Den viden giver mulighed for at få styr på den nødvendige dokumentation, så en brandrådgiver i brandklasse 3 eller 4 kan involveres i processen og via test og data kan blive tryg ved de løsninger, man anvender”, forklarer Christian Fundby Schou.

”Der findes ikke nogen løsning, der passer alle. Tværtimod afhænger værktøjer og metoder af, hvilket materiale der er tale om, og om dets anvendelse. Når man har tiden til at få den rette dokumentation og ikke skal frembringe en nødløsning i al hast, falder omkostningerne også markant”, siger han.

Yderligere udvikling

For producenter af biobaserede byggevarer kan værktøjerne benyttes i produktudviklingen. De små og mindre tests i løbet af udviklingsarbejdet giver indikationer af materialets og konstruktionens egenskaber, så udviklingsarbejdet kan optimeres. Det giver de bedste forudsætninger for at skabe et brandsikkert produkt. De samme værktøjer kan også bære byggeriet videre imod mere anvendelse af biobaserede byggevarer.

”Man skal ikke acceptere, at man kun kan bygge i brandklasse 2 og vente på, at de biobaserede byggevarer kan indgå i præaccepterede løsninger. Med den funktionsbaserede tilgang og de muligheder, DBI tilbyder for at opnå dokumentation, behøver man ikke vente. Vi vil gøre, hvad vi kan for at skubbe yderligere på den udvikling – for vi ønsker at gøre en forskel og finde metoder, der kan gøre det lettere at anvende biobaserede byggevarer, selvom det ikke er en præaccepteret løsning”, siger Christian Fundby Schou.

Du kan læse den fulde artikel hos DBI her

Foto: DBI