Der har været direktørskifte på flere GTS-institutter. Det betyder, at bestyrelsen har fået nye medlemmer og nyt formandskab. Fremover består GTS-bestyrelsen af de administrerende direktører fra de syv GTS-institutter.

Det er dermed en stærk GTS-bestyrelse, der i de kommende år skal sætte rammerne for GTS-foreningens arbejde.

Nye medlemmer i bestyrelsen er Hanne Christensen, CEO, FORCE Technology og Mette Vestergaard, CEO, DHI. Juan Farré er ny adm. dir. for Teknologisk Institut og dermed ny repræsentant for dette institut, men Juan Farré har som tidligere CTO i FORCE Technology været medlem af bestyrelsen i en årrække.

Valg af formand og næstformænd

Juan Farré, adm. dir., Teknologisk Institut, blev på et bestyrelsesmøde mandag d. 26. oktober 2020 valgt som formand. Bestyrelsen konstituerede sig desuden med to næstformænd, nemlig Hanne Christensen, CEO for FORCE Technology og Niels Husted Kjær, adm. dir., Alexandra Instituttet.

Den gode blanding af helt nye medlemmer og mere erfarne medlemmer af GTS-bestyrelsen er et godt udgangspunkt for en yderligere styrkelse af GTS-sagen i de kommende år.

Medlemmer af GTS-bestyrelsen

  • Juan Farré (formand), adm. dir., Teknologisk Institut
  • Hanne Christensen (næstformand), CEO, FORCE Technology
  • Niels Husted Kjær (næstformand), adm.dir., Alexandra Instiuttet
  • Mette Vestergaard, CEO, DHI
  • Jesper Ditlev, adm. dir., DBI
  • Michael Kjær, adm. dir., DFM
  • Lars Hagsholm Pedersen, CEO, Bioneer

Foto: Formand for GTS-bestyrelsen, Juan Farré