GTS-institutterne skal i den kommende 4-årige resultatkontraktperiode fokusere på at udvikle teknologiske serviceydelser, der understøtter, at virksomheder udvikler nye grønne løsninger.

Danske virksomheder er nøglen til at nå målet om at reducere Danmarks CO2-aftryk. Derfor skal GTS-institutterne i de kommende år have et særligt fokus på at udvikle serviceydelser, der kan bidrage til en grøn omstilling af danske virksomheder.

”Vores GTS’er skaber et unikt bånd mellem vores dygtige forskere og virksomheder. Det giver nye muligheder for dansk erhvervsliv for at komme helt i front som det gode, internationale eksempel på, hvordan virksomhederne kan bidrage til grøn omstilling”, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

310 mio. kr. om året

Uddannelses- og Forskningsministeriet forventer at uddele 310 millioner kroner om året i en 4-årig periode. Denne investering i GTS-institutterne skal styrke innovation og grøn omstilling af danske virksomheder.

“I GTS glæder vi os over det nye fire-årige perspektiv for aktiviteterne. Det giver mulighed for, at institutterne kan tage et større strategisk ansvar på de områder, de går ind i. Institutterne kan hermed komme til at spille en nøglerolle i digitalisering og grøn omstilling af danske virksomheder”, siger Ragnar Heldt Nielsen, direktør i GTS-foreningen.

4-årig periode

Forud for uddeling af midlerne skal GTS-institutterne formulere deres forslag til indsatser for den kommende 4-årige periode. Til maj vil alle forslagene til indsatser blive lagt til offentlig debat på hjemmesiden bedreinnovation.dk

Her vil det være muligt at kommentere på indsatserne og dermed præge udviklingen af de nye teknologiske services, der skal bringe danske virksomheder i front og dermed skabe vækst, beskæftigelse og hjælpe virksomhederne med at løse samfundsmæssige udfordringer.

Læs hele opslaget her