En helt ny type kombineret klima- og støjskærm, som både kan håndtere store regnmængder fra skybrud og mindske gener fra trafikstøj skal nu testes i Folehaven i Valby, en af Københavns mest trafikerede veje med 45.000 biler i døgnet.

Klimaskærmen er – i modsætning til traditionelle klimaskærme – ikke lavet af stål eller beton, men er derimod opbygget af træ og er også beplantet med grønne planter for både at kunne opsuge regnvand og gavne miljøet for beboere ud til stærkt trafikerede veje.

“Med den grønne klimaskærm kan byens regnvandsafstrømning håndteres lokalt og udvidelse af kloaksystemet kan undgås, hvis klimaskærmen bliver tilstrækkeligt udbredt. Sammenlignet med andre grønne løsninger, f.eks. regnbede, har metoden den fordel, at vandet håndteres over terræn, og der skal derfor ikke graves huller og transporteres jord ud af byen”, siger projektlederen, Kristoffer Amlani Ulbak, Teknologisk Institut.

Løsning nedbringer støjen

“Alt for mange københavnere er desværre plaget af trafikstøj. Jeg så helst, at vi løste det problem ved at nedbringe antallet af biler og reducere deres hastighed. Men de løsninger kræver mere mod fra flertallet i Borgerrepræsentationen og i nogle tilfælde hjælp fra Folketinget. Med klimaskærmen på Folehaven forsøger vi os nu med en løsning, der nedbringer støjen, skaber mere grønt at se på og samtidig løser udfordringerne med stigende mængder regnvand”, siger Københavns teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen, Enhedslisten.

Klimaskærmen er opbygget af pilefelt og foret med mineraluld, som kan opsuge regnvand til senere fordampning. Den er dimensioneret til at kunne klare den værste 10-årsregn og har dermed en kapacitet, der svarer til den offentlige kloak. I tilfælde af ekstremregn, der overstiger skærmens kapacitet, ledes det overskydende vand til et grønt haveareal, der ved hjælp af en omkransende vold kan klare op til 100 års hændelsen, dvs. samme niveau som det, der loves med Københavns Skybrudsplan.

Bruger vandet som en ressource

“Ved at håndtere regnen lokalt kan man bruge vandet som den ressource, det vitterligt er: Til at skabe grønne miljøer med gode vilkår for naturen, og som er rare for mennesker at opholde sig i. Skærmen bliver et nyt element i byen, som skaber grønne oaser, der kan dæmpe trafikstøjen og opsuge en del af forureningen”, siger professor Marina Bergen Jensen, Københavns Universitet, Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning.

Udviklingen af den tre meter høje klimaskærm af pileflet er finansieret af Miljøministeriet, mens opførelsen af den grønne klimaskærm er finansieret af Københavns Kommune og Boligforeningen 3B.

Yderligere oplysninger

Projektleder Kristoffer Amlani Ulbak, Teknologisk Institut, mobil 7220 1519, mail: kru@teknologisk.dk, professor Marina Bergen Jensen, Københavns Universitet, mobil: 2724 4447, mail: mbj@ign.ku.dk, formand Villy Sørensen, Boligforeningen 3B, mobil: 2191 2811 mail: villysorensen@brnet.dk, Københavns Kommune: Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen via pressechef Morten Rixen: mobil 5168 0619, mail: morten.rixen@tmf.kk.dk

FAKTA

Den grønne klimavæg er udviklet i samarbejde mellem:

Teknologisk Institut, Københavns Universitet, Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning, Københavns Kommune, Aarsleff A/S og Malmos A/S.

Bygherre: Boligforeningen 3B.

Læs mere her

Foto: Teknologisk Institut