37 aktører fra innovationsområdet var onsdag d. 3. september på rundtur på Fyn for at opleve, hvordan GTS-faciliteter understøtter den grønne omstilling. Turen gik forbi Teknologisk Instituts robotcenter og FORCE Technologys testfaciliteter på Lindø. Deltagerne mødte undervejs nogle af de virksomheder, der har glæde af GTS-institutterne. 

”Vores opgave er at bane vejen for, at flere virksomheder ser mulighederne i robotløsninger. Indsatsen kræver et tæt samarbejde med den danske robotindustri, da det er dem der i sidste ende leverer løsningerne”, fortalte Kurt Nielsen, centerchef for robotcentret i sin intro inden rundturen i centrets tre robothaller.

I robothallerne hørte de besøgende om nogle af de projekter, Teknologisk Institut arbejder med. Det gælder fx udviklingen af en tomatrobot, der skal flytte sig fra plante til plante og lokalisere tomatklaserne og bladene med sensorer og kamerateknologi. I projektet, der får EU-støtte, indgår udover Teknologisk Institut gartneriet Alfred Petersen & Søn, robotintegrator Egatec A/S og belgiske Bogaerts.

Foto: I fremtiden bliver det måske en robot, der plukker dine tomater

Turen gik også forbi opstartsvirksomheden ”QuadSAT”, der har været en del af Odense Robotics StartUp Hub hos Teknologisk Institut. Quadsat står bag en teknologi, hvor de anvender droner til at teste og kalibrere antenner indenfor bl.a. fly- og skibsfart, når de skal indstilles til at “ramme” satellitterne mere præcist.  Med teknologien bliver det muligt at teste antennen på det sted, hvor den er placeret. Quadsat understregede betydningen af at have været en del af udviklingsmiljøet i Odense i etableringsfasen.

Store faciliteter til test af konstruktioner

Efter et par spændende timer i robotcentret gik turen til FORCE Technologys testfaciliter på Lindø. Her har GTS-instituttet bl.a. opbygget en mekanisk testbænk med et stort, forstærket gulv og indbyrdes forbundne reaktionsvægge langs to sider af gulvet. Her er det muligt at teste konstruktioner i fuld størrelse med en tredimensionel belastningsopstilling for konstruktioner, der på samme tid er udsat for bølger, vind og alternerende roterende belastninger.

En af dem, der har glæde af denne facilitet, er Henrik Stiesdal, der er en af pionererne inden for dansk vindenergi. Tilbage i 70´erne startede han med at lave en lille vindmølle, der kunne producere energi til forældrenes gård. Han har siden solgt designet til Vestas første vindmøller, stået bag verdens første havvindmøllepark (1991) og verdens første flydende havmøllepark (2009).

Foto: CEO Henrik Stiesdal, Stiesdal A/S,  fortæller om behovet for danske testfaciliteter

”Som udvikler i vindmølleindustrien har jeg været begunstiget af at have adgang til GTS-institutternes testfaciliteter. Testfaciliteterne er nødvendige for at drive grøn innovation, og industrien kan ikke opbygge dem hver for sig. Det er for dyrt og samtidig kompliceret at opbygge de specialkompetencer, det kræver at betjene faciliteterne. Fidusen er, at der i Danmark er oprettet et GTS-system som en serviceydelse til hele industrien”.

”Som udvikler tænker man både på GTS som en kompetenceleverandør, men også som en risikominimerende faktor. Sker der noget, man ikke forstå, så ringer man og beder dem undersøge, hvad der er sket – og fordi FORCE Technology på Lindø tester for alle i den danske vindmølleindustri, bliver de rigtig dygtige til at teste og løse konkrete udfordringer”, var budskabet fra Henrik Stiesdal, CEO i Stiesdal A/S.

På Lindø gik turen også forbi et klimakammer, der kan simulere realistiske atmosfæriske forhold – selv for store komponenter og hele systemer samt en ny 3D-print facilitet, der er den største metal 3D printer af sin slags i Skandinavien.

Deltagerne på turen

Det var Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, der udover selv at deltage, havde inviteret en bred gruppe af interessenter fra innovationsområdet med på turen. Der var repræsentanter fra bl.a. Innovationsfonden, Dansk Industri, Dansk Erhverv, ATV, KL, FH, IDA, Dansk Metal, Erhvervshusene og Danske Universiteter.

GTS-institutternes test – og udviklingsfaciliteter

Hvis du vil læse mere om de test- og udviklingsfaciliteter, der er opbygget på GTS-institutterne, så besøg hjemmesiden teknologiskinfrastruktur.dk

Foto 1 +3: Sune Nordtorp Jørgensen, FORCE Technology