Danske forskere har sammen med cement- og betonproducenter udviklet en ny type cement til beton, som kan give CO2 besparelser på op mod 30 procent, når man sammenligner med de betontyper, der bruges i bygninger og broer i dag.

De tal betyder også, at den nye grønne cement potentielt kan spare op mod 30 procent af den globale CO2-udledning fra cementproduktion. Det er noget, der vil kunne mærkes. I Danmark bygges der årligt broer og bygninger af ca. otte mio. ton beton, mens forbruget af beton på verdensplan anslås at være 17 milliarder ton.

Innovationskonsortiet “Grøn omstilling af cement- og betonproduktion” præsenterede resultaterne af udviklingsprojektet på en international konference på Teknologisk Institut i Taastrup torsdag d. 28. februar.

– Danmark er en grøn førernation. Det er forskningsprojektet her med til at understrege. Resultaterne er opsigtsvækkende og bringer Danmark helt i front i et internationalt perspektiv med viden om bæredygtig cement- og betonproduktion, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V).

Reducerer med 400 mio. ton

Erstatter man i hele verden de eksisterende cement- og betontyper med de nye danskudviklede grønne cement- og betontyper, der er udviklet i projektet, vil man på verdensplan kunne reducere CO2-udledningen fra byggeriet med 400 mio. ton om året. Det svarer til den totale årlige CO2-udledning i hele Frankrig.

På globalt plan står cementproduktionen for fem procent af den samlede udledning af CO2. I Danmark og andre lande har man haft et lavere CO2-aftryk, fordi man delvist har brugt flyveaske i stedet for cement til fremstilling af beton. Men flyveaske er et affaldsprodukt fra kulfyrede kraftværker, som er under udfasning. Derfor er det helt afgørende at udvikle alternative cementtyper til et globalt marked.

– Vi har skabt nogle rigtig perspektivrige resultater, som giver grundlag for det videre arbejde med miljø og bæredygtighed i betonbranchen – ikke kun i Danmark men også internationalt. Resultaterne viser, at målet med projektet er nået. Vi har fundet en måde at bygge endnu mere bæredygtigt med beton. Selv uden brug af flyveaske. Den grønne cement er ikke baseret på så knap en ressource, siger formanden for styregruppen i projektet, Jesper Sand Damtoft fra Aalborg Portland.

Tests i fuld gang

Den grønne cement og beton er blevet testet i tre broer, som Vejdirektoratet og Banedanmark har bygget, og i en bygning på DTU – og indtil videre er

– Resultaterne fra de tre demonstrationsbroer og demonstrationsbyggeriet på DTU ser foreløbigt rigtig fornuftige ud. Vi er lykkedes med at få udviklingsarbejdet fra laboratoriet og ud i virkeligheden. Det er her i de virkelige konstruktioner, at betonerne skal vise deres værd over tid, siger projektlederen, Lars Nyholm Thrane, Teknologisk Institut

Læs mere her

Foto: Torben Eskerod