Det gamle Frihedsmuseet brændte i 2013, men nu står der et nyt og moderne museum, som er designet til at passe på både gæster og genstande fem meter under jorden i tilfælde af brand. DBI har udarbejdet brandstrategien.

“Gå under jorden i besættelsestidens Danmark og kom helt tæt på den danske modstandskamp”.

Sådan skriver Nationalmuseet om Frihedsmuseet på sin hjemmeside, og beskrivelsen skal tages helt bogstaveligt. Den diskrete, ellipseformede bygning i to etager, der står, hvor det gamle Frihedsmuseet brændte, dækker nemlig over yderligere to etager under jorden, hvoraf den nederste udgør udstillingen.

Frihedsmuseet har et areal på 1.600 m2 og er tegnet af Lundgaard & Tranberg Arkitekter, mens DBI har udarbejdet brandstrategien.

Brandstrategien

I brandstrategien har man fravalgt sprinkleranlæg, fordi vand kan gøre stor skade på museumsgenstandene. Til gengæld er der røgdetektorer overalt, som betyder, at et ABA-anlæg alarmerer beredskabet i tilfælde af røgudvikling. Desuden beder et automatisk varslingsanlæg folk om at forlade bygningen, ligesom et automatisk branddørslukningsanlæg sørger for, at branddørene lukkes. Samtidig lukker brandspjæld for ventilationen, så røgen ikke spreder sig mellem brandsektionerne.

Når beredskabet er ankommet og har fastslået, om der er tale om brand eller kun røgudvikling, kan røgudluftningen aktiveres og styres fra en brandcentral ved hovedindgangen. Herudover kan ovenlysvinduer på førstesalen åbnes for røgudluftning.

Hvad en eventuel evakuering angår, er trappeskakten i museet godkendt til evakuering af 150 personer, mens en separat flugtvej i den modsatte ende af udstillingsrummet kan evakuere 80 personer via en trappe, der leder op til terræn. Således er udstillingen dimensioneret til maksimalt 230 personer.

”Det er for at være på den sikre side, for der vil kun kunne være 100 gæster ad gangen i udstillingen, hvis publikum skal sikres en god oplevelse,” siger Jens Øblom, der er sagsarkitekt og projekteringsleder hos Lundgaard og Tranberg Arkitekter.

Læs hele artiklen i Brand & Sikring