Har du løsningerne, der skaber Danmarks grønne fremtid? Løsningerne, der gør det muligt, at Danmark fortsætter den grønne kurve? Så har Innovationsfonden finansieringen klar.

Innovationsfonden efterlyser netop nu forsknings- og innovationsprojekter, der kan bane vej for Danmarks udvikling mod 70 procent reduktion af CO2-udledningen i 2030 og et klimaneutralt samfund i 2050.

Det gælder fx løsninger og teknologier til energilagring, bæredygtige transport og en grønnere fremstillingsindustri, men også humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning og innovation, der kan bidrage med værdifuld viden om fx menneskelig adfærd og markeds- og samfundsmæssige forhold.

Der er netop igen blevet åbnet for muligheden for at søge om finansiering til grønne forskningsprojekter.

Ansøgningsdeadline er den 18. august og opslaget kan ses her