Som færgeselskab er ForSea meget bevidst om den skadelige indvirkning, som partikelemissioner fra færgefarten kan have på omgivelserne.

ForSea er blandt de første skibsoperatører i færgeindustrien, der har foretaget en måling af partikelemission. Efter deres opfattelse er denne emissionsdokumentation et godt beslutningsredskab til at igangsætte bedre og mere bæredygtige tiltag mod lavere emissioner. Desuden er dette ikke kun godt for miljøet, men kan også føre til en højere miljørangering i Clean Shipping Index (CSI) med omkostningsbesparelser som en bonus.

For at dette var muligt, havde ForSea brug for faktuel dokumentation af partikelemissionen fra deres diesel-drevne færge, Hamlet.

Målinger viste lav partikelemission

FORCE Technology målte NOx- og SOx-partikelemissionen fra ForSeas færge, mens den var i drift, og resultaterne viste lav emission af både NOx og partikler.

”Vi forventede lave værdier af NOx-emissioner, fordi vi har katalytisk rengøring på alle vores motorer – og vi har genmålt NOx hvert 3. år for at sikre, at vi til enhver tid holder lave værdier. Men med hensyn til partikelemission havde vi aldrig målt denne værdi før. Da vi sejler vores skibe med ‘svovlfattigt brændstof’, håbede vi på et godt resultat. Men eftersom emission af sodpartikler også afhænger af motorens ydeevne, var vi ikke sikre. Resultatet var dog meget tilfredsstillende. Vi kan nu bevise vores lave emission af NOx og partikler,” siger Anna Prytz,” Vi er meget taknemmelige for, at FORCE Technology hjalp os med at udføre denne måling, for vi kunne ikke finde andre der vidste, hvordan man laver målingen.”

Stræber efter en højere miljøklasse

I kraft af at ForSea er et handelsrederi, betaler de farledsafgift til den svenske søfartsadministration. Afgiften er miljømæssigt opdelt i fem klasser: 1-5, hvor 5 er den højeste klasse. Scoren udføres i overensstemmelse med Clean Shipping Index (CSI).

”Vores dieseldrevne færge var en klasse 3, men meget tæt på at være et klasse 4-skib i Clean Shipping Index,” siger Anna Prytz og fortsætter: ”Partikelemission påvirkes af en kombination af brændstof og skibsmotorens ydeevne, og det så ud til at være ret vanskeligt at foretage målingen – vi havde lidt problemer med at finde nogen, der kunne gøre det for os.”

FORCE Technology målinger gjorde forskellen

For ForSea betyder det at have dokumentationen for færgens lave partikelemissionsniveau, at de har øget deres point i CSI-systemet og dermed stiger til en bedre CSI-klasse, hvilket giver ForSea en økonomisk gevinst:

”Med denne måling er Hamlet steget fra at være en klasse 3 færge til en klasse 4”, siger Anna Prytz.

Du kan læse mere om det vigtige dokumentationsarbejde hos FORCE Technology her

Foto: FORCE Technology