Efter flere år med vækst i salget af robotter i Danmark, stagnerer de danske tal. Det viser de nyeste tal i den årlige rapport fra the International Federation of Robotics (IFR).

Dansk Robot Netværk (DIRA) har indsamlet de danske tal, som viser, at Danmark halter bagud i det globale robotkapløb. Kigger man på væksten i robottætheden målt over de seneste fem år, ender Danmark på en 30. plads med en gennemsnitlig vækst på 6%.Robottætheden er et direkte mål for, hvor mange robotter, der er installeret per industriarbejder.

“Det er desværre ikke så overraskende, at vi oplever en nedgang nu. En række undersøgelser viser, at danske virksomheder ikke har tiden – eller prioriterer tiden – til, at få den viden der skal til for at lykkes med implementering af robotteknologi”, siger centerchef Kurt Nielsen fra Teknologisk Institut.

Han henviser blandt andet til en undersøgelse lavet af ingeniørforeningen IDA fra 2018 “Potentialer og barrierer for automatisering og digitalisering i industrien”, der vurderer, at de væsentligste barrierer for automatisering blandt andet er mangel på tid til at gennemføre investeringer og ikke mindst mangel på viden og teknisk indsigt blandt både ledere og medarbejdere.

Strategisk indsats fra virksomhederne er nødvendig

Prioritering af tid og anskaffelse af viden om robotteknologi er vigtigere end nogensinde før, siger Kurt Nielsen.

“Potentialet og mulighederne for at anvende robotter i fremstillingsvirksomheder forbedres hver eneste dag, og automatisering er en enorm drivkraft for produktiviteten i samfundet. Derfor er danske virksomheder nødt til at arbejde strategisk med automation og digitalisering for at følge med udviklingen, så Danmark ikke kommer bagud i kapløbet, og vi ikke mister danske arbejdspladser”, siger han og fortsætter.

“Udviklingen kan også hænge sammen med, at markedet er en smule mættet, og at virksomhederne har nået loftet for, hvad robotter kan bruges til i dag hos dem. Der mangler helt konkret nye løsninger. Blandt andet derfor har vi gjort en stor indsats ift. iværksætte ny robotteknologi, der ikke kun tilgodeser gevinster i dag, men også om tre år, siger han.

Læs hele pressemeddelelsen her

Foto: Teknologisk Institut