Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for støjmålinger indbyder til Store Støjdag den 7. oktober 2019 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Strand. Programmet byder på indlæg af Kræftens Bekæmpelse, Miljøstyrelsen, SWECO, Referencelaboratoriet og FORCE Technology.

Store Støjdag er rettet mod alle støjinteresserede, herunder godkendte støjlaboratorier, sagsbehandlere hos myndighederne (kommuner, Miljøstyrelsen) og andre, som beskæftiger sig med ekstern støj. På Store Støjdag kan du høre nyt om støjemner, netværke med andre i branchen samt se nyt måleudstyr. Prisen for deltagelse er kr. 1.980 (ekskl. moms).

Tilmelding senest 1. oktober 2019

Læs mere om programmet og tilmeld dig her

Om Referencelaboratoriet

Miljøstyrelsen har udpeget FORCE Technology (tidl. DELTA) til at varetage funktionen som Referencelaboratorium for støjmålinger.

Referencelaboratoriets formål er at sikre, at de støjmålinger, der udføres af laboratorierne, har en sådan kvalitet og et sådant omfang, at de er retvisende og fyldestgørende.

Ud fra praktiske erfaringer og kendskab til teoretiske modeller er der søgt at skabe en balance, så de nyeste og bedste metoder kan udnyttes, således at støjmålinger udføres effektivt og med tilstrækkelig kvalitet til en pålidelig sagsbehandling.