Teknologisk Institut har 10 års erfaring med ETV-test, der gør det muligt for virksomheder at verificere nye miljøteknologier. Re-Match er en af de virksomheder, der har haft glæde af en ETV-verifikation.

Der er brug for nye miljøteknologier, der kan bidrage til at løse nogle af de samfundsudfordringer, vi står overfor. Det kan dog tage flere år at opbygge troværdighed om en ny teknologi og få den på markedet. Ofte bliver teknologien nemlig først rigtig taget til sig, når producenten har referencer fra tilfredse kunder.

Denne udfordring gør ETV-verifikationen noget ved. ETV står for Environmental Technology Verification. Med verifikationen kan virksomheder få verificeret og målt om nye miljøteknologier lever op til deres specifikationer. I Danmark er det FORCE Technology og Teknologisk Institut, der gennemfører testene.

”En ETV-verifikation skaber troværdighed omkring en ny miljøteknologi og den påviser, at den i praksis giver de lovede miljøgevinster. En anden fordel er, at producenten efterfølgende ikke behøver at teste sin teknologi på alle markeder, da der er tale om en europæisk ordning”, siger Bjørn Malmgren-Hansen fra Teknologisk Institut.

Virksomheder kan få foretaget ETV-tests inden for fx:

• Vandbehandling og monitering
• Energi
• Materialer, affald og ressourcer
• Landbrugsteknologier
• Luftrensning og -monitorering

Udover at være anerkendt i alle EU-lande er ETV-verifikationen også udbredt i bl.a. USA, Canada og Korea. Det gør vejen fra idé til marked betydelig kortere.

En af de virksomheder, der har haft glæde af en ETV-verifikation er den danske virksomhed Re-Match. Virksomheden sorterer kunstgræsbaner, og den har fået verificeret sin sorteringsteknologi, som sikrer, at kunstgræsbaner sorteres i de fire fraktioner sand, gummigranulat, baking (bundet af tæppet) og plaststråene.

Materialefraktionerne er så rene, at de kan genanvendes blandt andet til nye kunstgræsbaner. ETV-verifikationen har gjort det nemmere for Re-Match at komme ind på bl.a. det amerikanske marked. Dennis Andersen, CEO i Re-Match fortæller:

”Den nye ETV-verifikation giver en dokumentation, som vi aktivt kan bruge, når vi skal etablere nye anlæg, som befinder sig tæt på vores råstof; store mængder af udtjente kunstgræsbaner. Vi er i fuld gang med planer for udvidelser på det amerikanske marked, og her mener jeg, at en ETV-verifikation er et godt redskab til at få lokale miljøgodkendelser hurtigere”, siger Dennis Andersen, Re-Match.

Foto: Re-Match

Performanceregnskab for GTS-net 2019

Denne case har været bragt i Performanceregnskab for GTS-net 2019 – som du kan hente her