Konsulenthuset Incentive har udarbejdet en rapport, der vurderer DBI’s aktiviteter som GTS-institut. Konklusionen er klar: De virksomheder, der samarbejder med DBI, øger omsætningen 10-20 procent mere end sammenlignelige virksomheder, der ikke samarbejder med DBI.

Incentive har i rapporten: ”Samfundsøkonomisk vurdering af DBI’s aktiviteter som GTS-institut” analyseret udviklingen i omsætningen for DBI’s kunder og holdt den op mod udviklingen i en kontrolgruppe af sammenlignelige virksomheder, der er matchet ud fra en række parametre som fx branche, omsætning og antal medarbejdere.

Analysen viser, at virksomheder, der indgår i et samarbejde med DBI efter 1-2 år har øget deres omsætning 10 til 20 pct. mere end kontrolgruppen. For arkitekt- og ingeniørvirksomheder er stigningen oppe på 20-30 pct. Der ses ikke nogen forskel på de to grupper i årene før samarbejdet med DBI begynder. Det indikerer, at den øgede omsætning ikke skyldes andre faktorer.

Det betyder med andre ord, at når virksomheder indgår i et samarbejde med DBI, stiger deres gennemsnitlige omsætning mere end deres konkurrenters.

”Der er ikke noget bedre end at få bekræftet, at DBI’s forskningsprojekter ikke bare er nørderier til skuffen, men rent faktisk frembringer viden, der skaber værdi for vores samarbejdspartnere,” siger Carsten Damgaard, forskningsdirektør i DBI.

Værdi til både virksomheder og til samfund

DBI analysen bygger videre på en anden rapport fra Incentive, der har set på den videnskabelige litteratur om effekten af GTS-institutter. Den dokumenterer, at et GTS-samarbejde forbedrer virksomheders økonomi. Desuden peger studier på, at der også er en forbedret produktivitet, der i sidste ende påvirker samfundsøkonomien positivt.

Et GTS-samarbejde styrker også virksomheders innovationskraft. Effekten er størst ved tætte og lange samarbejder og gælder især for små og mellemstore virksomheder.

”Vi kan se, at det overordnede billede for GTS-institutter også gælder for DBI’s kunder. Når små og mellemstore virksomheder samarbejder med os, giver det både mere innovation og hurtigere innovation. I øvrigt helt i tråd med de intentioner, der ligger bag forskningsbevillingerne fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen”, siger Carsten Damgaard.

Læs mere om DBI analysen her

Læs mere om Incentive analyse af effekter af GTS-samarbejde her

Foto: DBI