For medlemmerne i erfa-grupperne for vand- og varmeenergi flowmåling er der ingen tvivl: Det styrker dansk industri at være på forkant med standardisering.

Værdiskabende erfa-grupper gennem snart 20 år

Siden begyndelsen af 00’erne har repræsentanter fra vand- og varmeforsyningerne samt producenter af flowmålere mødtes til erfa-arrangementer i regi af Center for Legal Metrologi (CLM) for at blive klogere på en lang række emner, herunder standarder for vand-, varmeenergi- og kølemålere.

I den tid har FORCE Technology, der driver grupperne, lagt en stor indsats i både at hjemtage viden fra de europæiske standardiseringsudvalg og formidle den til gruppens medlemmer. FORCE Technology har arbejdet for at repræsentere branchens interesser ved forhandlingsbordet i standardiseringsudvalgene CEN/TC 92 for vandmålere og CEN/TC 176 for varmeenergi- og kølemålere.

I 2018 blev medlemmerne bedt om at vurdere værdien af FORCE Technologys deltagelse og den viden medlemmerne modtager i regi af CLM. Og der er ingen tvivl: Medlemmerne mener, at det styrker dansk industri at være på forkant med standardisering.

Større viden om standarder

Medlemmerne blev bedt om at evaluere, om de har fået større viden om standarder via deres deltagelse i CLM.

Ja helt klart. Uden CLM så vil jeg nok have været mere lost.” Claus Nielsen, HOFOR.

Absolut, min deltagelse giver mig et rigtig godt indblik i ændringer samt teknikaliteter omkring de enkelte standarder.” Anders Fiilsøe Falkeborg, Kamstrup.

Ja, generel information omkring de problematikker, der diskuteres på nationalt, men også internationalt plan. De informationer, vi modtager på møder i CLM-regi, er altid meget nyttige. For mig er det det eneste sted, jeg får informationer omkring nye standarder m.v.” Evan Stokkebæk, DIN Forsyning.

Du kan læse mere om hvad medlemmerne har fået ud af at deltage her

Du kan også læse mere om erfa-grupperne for vand- og varmeenergi, samt om FORCE Technologys andre erfa-netværk og klubber.