Af Dorthe Christiansen, informationschef i GTS-foreningen

Flere GTS-institutter arbejder inden for metrologi, og tilsammen udgør de en stærk kæde af kompetencer. Det mener Lars Lundgreen Larsen, fysiker (M.Eng. et M.Sci.) i Novo Nordisk.

DFM er Danmarks nationale metrologiinstitut og bl.a. primærlaboratorium for partikeltælling. Instituttets viden på området bliver bl.a. brugt af medicinalindustrien. Når lægemidler produceres, er det helt afgørende, at der i produktionsområderne findes så få partikler i luften som muligt, fordi partiklerne kan forurene det endelige produkt. Det er samtidig vigtigt, at kunne skelne mellem ikke-organiske støvpartikler og mikrobiologiske partikler som f.eks. bakterier eller svampesporer. Det skyldes, at en mikroorganisme kan formere sig til flere tusinde i løbet af næsten ingen tid.

Kalibreringsprocedurer til nye og banebrydende partikeltælleinstrumenter

DFM har udviklet kalibreringsprocedurer til nye og banebrydende partikeltælleinstrumenter, der langt hurtigere end tidligere kan teste hvilken type partikler, der findes i et rent rum. Den nye målemetode er tidsbesparende og vil kunne medvirke til at sikre et produkts kvalitet, hvilken er en stor fordel for blandt andet lægemiddelproducenter, der producerer i rene rum. En af de virksomheder, der har haft glæde af DFM’s metrologiske kompetencer på området, er Novo Nordisk. Om samarbejdet fortæller Lars Lundgreen Larsen, Novo Nordisk:

”Når man får udført målinger og kalibreringer hos DFM, er man sikker på, at målingerne er af høj kvalitet. Disse er sporbare til det højeste metrologiske niveau, og netop sporbarheden er særlig vigtig for en global virksomhed. Det er kun ganske få steder i verden, man finder de kompetencer samlet, som dem DFM har inden for partikelmålinger.”.

Innovationsprojekt

Men det er ikke kun DFM’s metrologiske kompetencer Novo Nordisk har glæde af. Afdelingen Global Metrology på Novo Nordisk har de sidste tre år deltaget i et innovationsprojekt vedrørende nano- og mikropartikler.

”Her har vi haft et tæt og frugtbart samarbejde med specielt de tre GTS-institutter DFM, FORCE Technology og Teknologisk Institut om målinger på forskellige typer luftfiltre bl.a. ventilationsfiltre og mundbeskyttelsesfiltre. Endvidere har vi inden for partikeltællerområdet foretaget undersøgelser af nye instrumenttyper, der inden for en overskuelig fremtid med stor fordel vil kunne placeres i fx en medicinalproduktion, der finder sted i meget rene omgivelser”, siger Lars Lundgreen Larsen.

Denne case har i en let forkortet udgave været bragt i ”Performanceregnskab for GTS-net 2013