Teknologisk Institut arbejder lige nu på at udvikle altan-inspektion med droner. De flyvende robotter kan gøre det lettere og billigere at holde altaner sikre.

Det skal være nemmere og billigere at inspicere altaner. Derfor arbejder Teknologisk Institut lige nu på at udvikle en procedure til såkaldt E-inspektion af altaner, hvor en drone kan indsamle og registrere data, som efterfølgende analyseres bl.a. ved hjælp af kunstig intelligens. Forhåbningen er, at flere bygningsejere vil få lettere adgang til at få foretaget regelmæssige sikkerhedsinspektioner af deres altaner.

”Vi ved, at mængden af altaner i Danmark, som bør renoveres, sløjfes eller erstattes af nye, er både omfattende og stigende. Og det udgør en stadig større risikofaktor, som bygningsejere skal tage alvorligt. Men det kan være både dyrt og omfattende at skulle have en lift ud for at inspicere altaner. Vores løsning er dronebaseret, og vi arbejder pt. på at verificere data og resultaterne, så vi kan tilbyde en løsning der både er forsvarlig og samtidig lettilgængelig,” siger konsulent Morten Holten Petersen, Teknologisk Institut.

Dronedata til 3D-model

Ideen i E-inspektion er at lave delvist automatiseret skadesregistrering og skadesovervågning af bygninger med altaner ved hjælp af droner. En drone foretager en forud programmeret flyvning ved bygningen, hvor den affotograferer bygningen med fokus på altanerne. Data fra dronen bliver brugt til at lave en 3D-model af bygningen, hvor kunstig intelligens indtegner alle synlige skader og kategoriserer dem efter skadestype eller omfang.

Flere og flere altaner overskrider sidste salgsdato

En del af årsagen til, at risikoen for altankollaps ifølge Teknologisk Institut, er stigende, er dels tidligere tiders uhensigtsmæssige konstruktionstyper, og dels, at den beton, som blev anvendt til 60’erne og 70’ernes byggeboom, nærmer sig eller har overskredet datidens projekterede levetid for beton – den er typisk kun 50 år. Teknologisk Institut understreger dog, at den reelle levetid for beton, i høj grad afhænger af miljømæssige påvirkninger og løbende vedligehold.

Sammen med tidligere projekter for blandt andet Grundejernes Investeringsfond (GI), er det klarlagt, at sikre altaner i høj grad beror på regelmæssig skadesregistrering – en visuel gennemgang – da denne giver mulighed for at begyndende nedbrydning opdages så der kan gribes ind, inden faren for kollaps opstår.

”Uden en regelmæssig skadesregistrering, vil sikkerheden fortsat bero på, at bygningsejer eller altanbruger bliver opmærksom på nogle faresignaler ved altanen og andre bærende elementer og iværksætter en nærmere undersøgelse. Men det kan være svært for lægmand selv at genkende skaderne. Der er krav til periodisk eftersyn af infrastruktur som fx broer af hensyn til sikkerheden og for at følge en eventuel skadesudvikling. Men der er ikke noget tilsvarende krav for boligmassen – og dermed heller ikke for altaner,” siger Morten Holten Petersen.

Du kan læse den fulde pressemeddelelse her

Foto: Teknologisk Institut