Teknologier til minimering af materialeforbruget. Grønne vandløsninger. Genanvendelse i byggeriet. Indtil d. 29. maj kan du give dit input til, hvilke indsatsområder GTS-institutterne skal arbejde med i perioden 2021-2024.

Uddannelses- og forskningsministeriet investerer hvert år ca. 300 mio. kr. i de syv GTS-institutter. Formålet er at opbygge en teknologisk kapacitet i Danmark, der understøtter innovation, vækst og grønne løsninger. Men hvilke indsatsområder skal Uddannelses – og forskningsministeriet investere i? Det vil ministeriet gerne indgå i en dialog om.

Derfor har GTS-institutterne på bedreinnovation.dk lagt 49 forslag til indsatsområder åbent frem, så virksomheder, offentlige myndigheder, private og andre kan bidrage med deres idéer.

Mange har allerede valgt at deltage i debatten om, hvilke teknologier og services GTS-institutterne skal udvikle til de danske virksomheder, og din mening har betydning. Når det senere skal besluttes, hvilke indsatsområder, GTS-institutterne skal arbejde videre med, så vil der blive kigget på de indkomne ideer og kommentarer.

GTS-forslagene til indsatsområder spænder vidt. Få herunder en lille smagsprøve på nogle af dem.

Minimeret materialeforbrug og udvikling af digitale grønne vandløsninger

FORCE Technologys forslag til indsatsområder dækker bredt, og indeholder bl.a. en indsats mod luftforurening og udvikling af metoder, der skal understøtte industriens omstilling til cirkulær økonomi. Endnu et forslag handler om udvikling af nye grønne produktionsmetoder, hvis formål er at minimere materialeforbruget.

Hos DHI trækker forslagene på deres omfattende viden om vindenergi og grønne vandløsninger. Et af forslagene handler om at udvikle en digital platform, hvor datakilder, vandmodelleringsværktøjer og andre services skal bidrage til at accelerere udviklingen af grønne vandløsninger hos danske virksomheder.

Genanvendelse i byggeriet og metrologisk infrastruktur

Teknologisk Instituts indsatsområder handler om alt fra energilagring, klimaneutrale løsninger til landbruget til udvikling af bæredygtige materialer. Forslaget om bæredygtige byggematerialer har især fokus på øget genanvendelse i byggeriet.

DFM arbejder med udvikling af metrologiydelser, der skal dække behov inden for grøn omstilling og avanceret produktion. Et af deres forslag handler om at udvikle og optimere den metrologiske infrastruktur, så danske virksomheder har adgang til globalt sammenlignelige målinger – noget der kræves for at kunne afsætte produkter på det globale marked.

Digitale løsninger, acceleration af bæredygtigt byggeri og nye lægemidler

Et af forslagene fra Alexandra Instituttet handler om at udvikle digitale løsninger, der skal sikre, at Danmark fortsat holder sig i spidsen, når det kommer til grøn omstilling og bæredygtige løsninger.

DBI har også forslag til indsatsområder, der berører den grønne omstilling. I udviklingen af produkter, som er genanvendte eller biobaserede, er brandkrav ofte en forhindring i udviklingsfasen. Derfor ønsker DBI at sikre en mere effektiv og hensigtsmæssig produktudvikling med bæredygtige materialer. Et af deres forslag handler om at udvikle digitale værktøjer, som skal hjælpe med at accelerere det bæredygtige byggeri.

Hos Bioneer vil man bl.a. udvikle services, der skal sikre, at danske virksomheder hurtigere kan udvikle nye lægemidler og medicinsk udstyr. Formålet med indsatsen er at sikre, at danske virksomheder står stærkest muligt på det internationale marked.

Læs mere og se alle forslagene til indsatsområder på bedreinnovation.dk