Med projektet ‘Beslutningsstøtte til nem digital projektering af brandsikkerhed’ har DBI udviklet en række praktiske digitale værktøjer til den tidlige projektering af brand. Og arbejdet med at udnytte digitaliseringen fortsætter.

Projektering af brand er på bagkant i byggeriet. Ofte bliver den ikke tænkt med fra start, hvilket betyder, at udfordringer opdages sent i processen, hvor det er dyrt at rette til – det gælder f.eks. for smalle flugtveje eller manglende redningsåbninger. Digitale værktøjer skal derfor gøre det nemmere at tænke brand med fra begyndelsen. Det var hensigten med projektet ‘Beslutningsstøtte til nem digital projektering af brandsikkerhed’, som DBI har afviklet.

“Resultatet er en række værktøjer til arkitekter, konstruktører, ingeniører og brandrådgivere, som udnytter potentialet i teknologien og gør det nemmere og hurtigere at medtænke brand fra start. De kan medføre færre fejl, et optimeret projektforløb og bedre byggeøkonomi”, siger Claus Langhoff, der er projektleder hos DBI.

For de små og mellemstore

Værktøjerne er udviklet med fokus på små og mellemstore tegnestuer. For at sikre, at værktøjerne har værdi for tegnestuerne, var der særligt vægt på brugerinddragelse i udviklingen.

“Det er selvfølgelig meningen, at værktøjerne skal bruges. Derfor er de enkle at forstå og anvende uden et dybt kendskab til de gældende brandregler. De er primært rettet mod de mindre og mellemstore tegnestuer, der måske ikke har egentlige brandrådgivere eller eksperter på området, og ikke så meget for de store, der ofte har kompetencerne i huset allerede”, siger Claus Langhoff.

Flere værktøjer på vej

Selvom projektet nu er afsluttet, hører arbejdet med at digitalisere brandteknisk dimensionering og rådgivning ikke op hos DBI.

“Digitalisering er ikke et mål i sig selv, men et middel til at gøre DBI’s viden mere tilgængelig for kunderne. For i takt med at kundernes processer bliver mere digitale, skal vores viden også være det”, siger Carsten Damgaard, der er forsknings- og udviklingschef hos DBI.

Derfor fortsætter DBI med at udvikle digitale værktøjer til brandrådgivning. Bl.a. har DBI lanceret et pilotprojekt, der skal forsøge at udvikle simple redskaber til simulering.

Læs hele artiklen i Brand & Sikring

Foto: DBI