I samarbejde med DTU Learn for Life og SMVdanmark inviterer Teknologipagten til et dynamisk symposium, hvor der vil blive sat fokus på digitalisering i de danske SMV’er, gennem opkvalificering af ledere og medarbejdere.

Symposiet vil blive afholdt tirsdag d. 25. august, Kl. 9:30 – 15:00. På dagen du have mulighed for at være med til at sætte dagsordenen for fremtidens digitale opkvalificering. Det vil være muligt at deltage både fysisk og virtuelt.

Som deltager får du unik viden og input fra eksperter, sparring samt netværksdannelse.

Symposiet vil levere nye anbefalinger til fremtidige indsatser. Anbefalinger, som du kan være med til at formulere og på den måde få indflydelse på Teknologipagtens efterfølgende ansøgningsrunde om midler til indsatser om digital opkvalificering af den eksisterende arbejdsstyrke.

Du kan læse mere om arrangementet og tilmelde dig her