Sammen med tre forsyningsselskaber og en teknologileverandør har Teknologisk Institut sat sig for at udvikle teknologi til at fjerne de mindste fraktioner af mikroplast og mikrogummi i renset spildevand.

I et nyt projekt skal Teknologisk Institut – i samarbejde med tre forsyningsselskaber samt en teknologileverandør – undersøge mulighederne for at reducere udledningen af de mindste fraktioner af mikroplast og mikrogummi i som man finder i renset spildevand.

– Der er meget begrænset viden om renseeffektiviteten for mikroplast mindre end ca. 20 µm (my-meter) i størrelse, og stort set ingen viden om mængder af mikrogummi i spildevand, hvor især gummipartikler fra dækslid forventes at dominere fra de fælleskloakerede spildevandsområder, siger seniorprojektleder Hanne Løkkegaard, Teknologisk Institut.

Stort fokus

Både nationalt og internationalt er man blevet mere opmærksomme på udledningen af mikroplast til vores vandmiljø. Ifølge de seneste undersøgelser af mikroplast i spildevand tyder det på, at renseanlæggene fjerner 90 – 99 % af den mikroplast, som finder vej til renseanlæggene.

På den måletekniske front er der ifølge Hanne Løkkegaard dog betydelige udfordringer med de allermindste partikler af mikroplast og mikrogummi. I det nye projekt vil der derfor være fokus på at undersøge og begrænse disse partikler (under 20 µm og ned til 1-5 µm) i udløbet fra renseanlæg.

Optimere filteranlæg

– Det er ambitionen at videreudvikle og optimere et filteranlæg til renseanlæggene, så de mindste partikler kan frasepareres effektivt, hvorved potentialerne for at fjerne mikroplast over filterenheden kan blive undersøgt i projektet. Det bygger på en viden, vi på Teknologisk Institut har udviklet i tidligere undersøgelser af mikroplastudledninger i renset spildevand fra rensningsanlæggene, siger Hanne Løkkegaard.

Projektet er støttet af Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) og sker i samarbejde med TechRas Miljø A/S og tre forsyningsselskaber – nordsjællandske Novafos, Mariagerfjord Vand og Ringkøbing-Skjern Forsyning.

Læs mere her

Foto: Teknologisk Institut