Hvert år udbetales der i Danmark ca. 170 mio. kr. i erstatning for millionbrande, der opstår ved varmt arbejde – dvs. arbejde med værktøj, der frembringer flammer, gnister eller kraftig varme. DBI har nu udgivet en ny vejledning, der skal gøre det nemmere og mere sikkert at udføre varmt arbejde.

Større brande forårsaget af varmt arbejde koster i gennemsnit 8 millioner kroner. Derfor er der god grund til at følge anbefalingerne for udførelse af varmt arbejde. Og det bliver en del nemmere nu, hvor DBI – i samarbejde med DI Byggeri og F&P – har udarbejdet en ny ’Brandteknisk Vejledning 10’ for varmt arbejde.

Den nye vejledning erstatter versionen fra 2008 og indeholder bl.a. opdateret indhold, som tager udgangspunkt i nye regler på relevante områder for varmt arbejde. Desuden er vejledningen nu opdelt i to – dvs. en hovedvejledning og en praktisk vejledning om udførelsen af alle typer varmt arbejde.

Præciseringer og tydeligere ansvarsfordeling

Den nye struktur gør det lettere for de enkelte aktører at finde den information, de har brug for. Samtidig indeholder vejledningen en række præciseringer, der skaber klarhed over begreber og gør indholdet nemmere at forstå. Bl.a. er ansvars- og rollefordelingen nu tydeligt defineret, ligesom der også er kommet en klar ansvarsopdeling, alt efter om bygherre er professionel eller privat.

”Det er nu klart defineret, hvem de enkelte aftaleparter er, og det ligger helt fast, hvilke arbejdsopgaver de forskellige aktører har i forbindelse med varmt arbejde”, siger Torben Bjørndahl, formand for Tagdækningssektionen i DI Byggeri.

”Med vejledningen har vi nu et nyt fundament for at minimere risikoen for skader i forbindelse med varmt arbejde. Bl.a. spiller aftaleblanketten en vigtig rolle ved udførelse af varmt arbejde og sænker risikoen for skader”, siger Christina Østergaard, ingeniør, F&P.

Nyt undervisningsmateriale og prøver

Både undervisningsmaterialet og prøverne til DBI’s kurser i varmt arbejde er også blevet lavet om, så de svarer til opdelingen og disponeringen i vejledningen. Desuden er materialet blevet mere dialogbaseret og inviterer nu til større deltagelse fra kursisternes side.

Du kan læse mere på DBI’s hjemmeside

Foto: DBI