I sidste uge blev det offentliggjort, hvilke nye indsatsområder, som GTS-institutterne skal arbejde med i de kommende fire år. DBI er klar til at udvikle nye løsninger, som er både klimavenlige og brandsikre.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har tildelt DBI 70,8 mio. kr. i forbindelse med den nye resultatkontrakt, der løber fra 2021-2024. Det giver mulighed for at arbejde med indsatsområderne: ”Accelereret udvikling af brandsikre biobaserede og genanvendte byggevarer”, ”Brandsikkerhed for biobaseret bygningsdesign” og ”Brand og sikkerhed ved Power-to-X”.

Den grønne omstilling

Der har i denne resultatkontraktperiode været et særligt fokus på udvikling af løsninger til den grønne omstilling.

”Samfundet efterspørger i den grad ny viden og teknologi, der kan løse klimaudfordringen. Det er en kæmpestor opgave, som haster. Derfor er DBI også mere end klar til at tage vores del af ansvaret og stille vores kompetencer og faciliteter til rådighed for at hjælpe danske virksomheder til grønnere løsninger”, siger chef for forretningsinnovation og teknologi hos DBI, Jakob Holst, og fortsætter:

“Det er ingen hemmelighed, at traditionelle brandsikre løsninger sjældent er særligt klimavenlige. Men vi ønsker at udfordre den måde, vi hidtil har tænkt brandsikkerhed på, og finde nye muligheder, der både er klimavenlige, brandsikre og lever op til lovgivningen”.

DBI’s indsatsområder

De tre indsatsområder, som DBI skal udvikle teknologiske løsninger inden for, skal alle bidrage til den grønne omstilling i Danmark. Der bliver under hvert område udarbejdet aktivitetsplaner, og der bliver gennemført en række konkrete projekter.

Accelereret udvikling af brandsikre biobaserede og cirkulære byggevarer

Kravene til produkters brandtekniske egenskaber udgør en barriere for at udvikle og anvende biobaserede og cirkulære byggevarer i Danmark. Disse barrierer står i vejen for at udvikle og afsætte de produkter, som bygherrer og arkitekter efterspørger.

I dette indsatsområde vil DBI derfor gøre det lettere at håndtere de brandtekniske krav i produktudviklingen, så producenterne hurtigere og mere effektivt kan udvikle biobaserede og cirkulære byggevarer. Konkret vil DBI demonstrere, at biobaserede og cirkulære byggevarer kan supplere fx beton, stål og mineraluld. Det vil DBI gøre ved at styrke biobaserede og cirkulære materialers brandtekniske egenskaber og dokumentere eksempler, som kan give vores byggeindustri et videnløft, der skal bidrage til en mere bæredygtig udvikling.

Læs mere om indsatsområdet her

Brandsikkerhed for biobaseret bygningsdesign

Brandsikkerhed bør i højere grad indgå som et designparameter i bygninger, på lige fod med andre designparametre fx lys og ventilation. Det vil gøre det nemmere at løse de brandtekniske udfordringer ved at bygge bæredygtigt og skabe merværdi i byggeriet. Men det kræver mere avancerede metoder og data, end vi typisk anvender i dag.

Derfor vil DBI sikre, at arkitekter og rådgivende ingeniører får adgang til teknologisk service, så de kan designe og projektere brandsikkert og bæredygtigt byggeri. Det skal ske ved at styrke kompetencer og værktøjer til at udføre Fire Safety Engineering (FSE) – der gør det muligt at beregne brandsikkerheden for den enkelte bygning – og PBD, der integrerer brand og andre funktionskrav direkte i designet af en bygning.

Læs mere om indsatsområdet her

Brand og sikkerhed ved Power-to-X

I Danmark er der et ønske om at accelerere brugen af Power-to-X, for at facilitere den grønne omstilling og skabe et nyt dansk erhvervseventyr. I dette indsatsområde vil DBI sikre brandsikkerheden på Power-to-X-området. Det er nemlig en forudsætning for, at teknologien kan leve op til sit potentiale og bliver til gavn for både samfundet, danske virksomheder og den danske eksport.

DBI vil bl.a. støtte aktører i det komplekse P-t-X økosystem i at definere acceptable sikkerhedsniveauer. Desuden vil DBI levere værktøjer og viden til test og dokumentation.

Hvis Danmark skal være et internationalt test- og videncenter for Power-to-X, kræver det et stærkt samarbejde i innovationsfremmesystemet. DBI’s indsats er derfor udviklet i samspil med tre andre GTS-institutter, klynger, universiteter og erhvervsliv.

Læs mere om indsatsområdet her

Bedreinnovation.dk

bedreinnovation.dk kan du læse om alle de GTS indsatsområder, der er bevilliget penge til.