Menneskeliv og milliarder kan gå tabt, når der udbryder brand på et containerskib. I CONTAIN-projektet undersøger DBI området nærmere.

Containerskibe fragter varer for milliarder på verdenshavene. Så udbryder der brand på et containerskib, kan det ikke alene føre til tab af menneskeliv blandt besætningen, men også til store økonomiske tab. Alligevel er der gjort forholdsvis lidt for at forbedre brandsikkerheden på containerskibe.

”Der er mange udfordringer på området. Farligt gods skal deklareres, så mandskab og rederi ved, om de fx transporterer brandfarligt gods, men ofte sker det ikke. Og mange brandtekniske anlæg som detekterings- eller brandbekæmpelsesanlæg udgør ikke en velfungerende løsning på et containerskib,” siger Thomas Hulin, der er Project Manager hos DBI.

Generelt anvender man heller ikke brandteknisk rådgivning, risikovurdering, udregninger, simuleringer eller brandtest i forbindelse med design af skibe. I stedet følger man typisk præskriptive løsninger ud fra en ’one size fits all’-betragtning. Men de løsninger fungerer ikke altid.

Projektet består af tre aspekter

Der er med andre ord gode forudsætninger for at gøre en indsats for brandsikkerheden på containerskibe, og med CONTAIN-projektet har DBI nu taget det første skridt. I projektet undersøger DBI tre forskellige aspekter ved området – det tekniske, det menneskelige og det organisatoriske.

”Det tekniske handler bl.a. om, hvordan skibene er sikret, hvordan brande opstår, og hvilke brandscenarier der findes. Men det menneskelige aspekt er lige så vigtigt at forstå som det tekniske. De to er uadskillelige, og ofte er faktorer som forskellige nationaliteter, manglende uddannelse og manglende udstyr afgørende for forløbet af en brand. Hertil kommer det organisatoriske aspekt, som fokuserer på parterne som ejere, forsikringsselskaber, speditører, lagerudbydere samt rolle- og ansvarsfordelingen mellem dem. Det er nemlig noget, som ingen har et helt komplet overblik over i dag,” siger Thomas Hulin.

Projektet er etårigt og afsluttes i efteråret 2020. Det er støttet af Den Danske Maritime Fond.

Du kan læse hele artiklen i Brand & Sikring her