Kontinuerlig vækst og en fordobling af omsætning eller bruttoresultat de seneste fire regnskabsår. Det er, hvad der kræves for at blive kåret som en Gazelle-virksomhed. De krav lever DBI Certification A/S snildt op til og har derfor nu for andet år i træk opnået den fornemme titel af ’Børsen Gazelle’.

Siden DBI oprettede datterselskabet DBI Certification A/S i 2013 og flyttede alle certificeringsaktiviteter over i et selvstændigt selskab, er det kun gået én vej – fremad. I 2020 kan DBI Certification og firmaets syv faste medarbejdere således endnu engang fremvise en omsætningsfremgang, der berettiger til titlen ’Børsen Gazelle 2020’.

”Dokumentation og certifikater er i fremdrift, og der kommer hele tiden ændringer af standarder, som gør, at produkter skal re-certificeres. Samtidig skal mange byggevarer CE-mærkes for at kunne markedsføres på det europæiske marked,” fortæller direktør for DBI Certification, Anders Frost-Jensen.

En del af forklaringen på DBI Certifications succes er dog også, at der inden for de seneste år er kommet nye ydelser til. Bl.a. er certificering af brandrådgivere et nyt område.

”Derudover fylder også nogle af de oprindelige ydelser en del i ordrebogen – det gælder f.eks. produktcertificering af branddøre, elektronisk brandsikringsudstyr, gasforbrugende apparater, vejskilte, isolering, træbeklædninger og gulvbelægninger. Vi opererer både på byggevaremarkedet og det maritime marked,” siger Anders Frost-Jensen og nævner også certificering af el-installatører og audits hos virksomheder som eksempler på DBI Certifications serviceområder.

Læs mere på DBI’s hjemmeside

Foto: DBI