Som en følge af Storbritanniens udtrædelse af EU (Brexit) har DBI’s datterselskab, DBI Certification A/S, etableret datterselskabet, DBI Certification-UK Ltd., i England. Dermed forventes DBI Certification snart at kunne certificere produkter til det britiske marked.

Med Brexit stilles der pr. 1. januar 2021 krav om, at certificeringsorganer, der certificerer produkter til det britiske marked, skal være etableret og godkendt i Storbritannien. Notified Bodies, som certificeringsorganerne hedder i EU, skal nu etableres som Approved Bodies i Storbritannien, og produkter, der hidtil er blevet CE-mærket i EU, skal fremover UKCA-mærkes for at komme på det britiske marked.

Frem til 31. december kan CE-mærkede produkter, der er certificerede ved et EU-anerkendt Notified Body (som DBI Certification), stadig anvendes til markedsføring i Storbritannien. Men derefter er det slut. For producenter, der ønsker at markedsføre deres produkter på det britiske marked, gælder det derfor om at få UKCA-certificeret deres produkter, inden året er omme, ligesom DBI Certification også hurtigst muligt skal akkrediteres som Approved Body i Storbritannien.

Kan være akkrediteret efter sommerferien

”Vi kommer til at kunne anvende det samme system, som vi gør i dag – vi skal blot have det implementeretefter de britiske regler. Heldigvis tyder alt på, at vi kan være akkrediteret og godkendt som Approved Body allerede efter sommerferien. Dermed er vi snart klar til at certificere produkter til det britiske marked,” siger Merete Poulsen, daglig leder af DBI Certification.

Du kan læse mere på DBI’s hjemmeside her

Foto: DBI