Relibond er en dansk startup virksomhed, som arbejder på en ny revolutionerende måde at forbinde strømkabler på. Udbygning af elnettet med avanceret højeffektive strømkabler er en del af løsningen til at tackle fremtidens energiudfordringer. Relibonds teknologi gør det mere sikkert, billigere og hurtigere at udbygge elnettet. 

Af Daniel Boberg, konsulent i GTS-foreningen

Relibond blev stiftet i august 2015 af Martin Sander Nielsen og Christian Michelsen, mens de stadig var kandidatstuderende på DTU. Martin og Christian så store udfordringer i at løse FN’s verdensmål og EU’s ambition om at sikre adgang til pålidelig og moderne energiforsyning til en overkommelig pris samt øge andelen af vedvarende energi. Det skyldes, at det globale elforbrug forventes at stige med 65 pct. i takt med, at der skiftes over til moderne energisystemer, og strømmen i højere grad vil komme fra vedvarende energikilder som vind og sol.

En sådan udvikling vil stille nye og større krav til elnettets kabler og tilhørende kabelsamlinger. Kapacitet og effektivitetskravene til elkabler har allerede i dag ført til, at moderne kabler er utrolig komplekse. Det gør det til en udfordrende, tidskrævende og yderst kostbar operation at samle kablerne, når elnettet skal udbygges. Det er denne udfordring Relibond vil løse.

”Når man samler højspændingskabler i dag, gør man det manuelt ved at rense og afisolere de enkelte kobberledere fra polymermaterialer for derefter at samle dem. Det er en operation, der tager to dages teknikertungt arbejde pr. samling pr. fase. Vores teknologi kan erstatte den manuelle proces med en maskinautomatiseret proces, som speeder processen op fra 2 dage til under 2 timer”, fortæller Christian Michelsen Co-founder & Lead Business Developer, Relibond.

Efter flere forsøg lykkedes det at finde rette teknologi

I kabelbranchen har fokus været på at finde metoder, der effektivt kan fjerne isoleringen fra kablerne, så de nemmere kan forbindes. Relibonds tilgang har været stik modsat.

”Vores udgangspunkt har været, at kabelproducenterne har gjort sig meget umage med at sætte polymermaterialer på kablet. Derfor skal vi finde en metode til at forbinde kablet uden at påvirke de polymermaterialer, der isolerer de strømførende kobbertråde i kabellederen.” fortæller Christian Michelsen.

Først forsøgte Relibond at forbinde kablet med induktionslodningen, men det viste sig at skabe for meget varme, så isoleringsmaterialet blev ødelagt. Dernæst prøvede de med elektroplettering, men det gjorde, at der kom syre og base i kablet, som ikke var acceptabelt.

Relibond kom i kontakt med FORCE Technology i et klyngeprojekt ledet af FORCE Technology under Manufacturing Academy Of Denmark, MADE. Her fik Relibond afprøvet lasersvejsning i GTS-instituttets lokaler på Lindø. Det var tænkt, at lasersvejsning havde en lavere varmepåvirkning, men kvaliteten af forbindelsen var stadig ikke god nok.

”Det var utrolig givende at komme i kontakt med specialisterne hos FORCE Technology og få adgang til deres viden og udstyr. Efter at lasersvejsningsmetoden slog fejl, var vi ved at kaste håndklædet i ringen. Vi havde dog gjort os nogle tanker om at prøve en metode, som kaldes koldgassprøjtning, men vi havde fået at vide af adskillige eksperter, at denne teknologi var alt for ny og uafprøvet til at kunne anvendes til praktiske formål. Heldigvis havde FORCE Technology allerede arbejdet med koldgassprøjtningsmetoden og kunne hjælpe os med deres apparatur og erfaring til at bygge en funktionel prototype.” forklarer Christian Michelsen.

Relibond fik lov til at have en fuldskala testopstilling hos FORCE Technology, hvor de kunne demonstrere deres teknologi for industrien. Det gav mange positive tilbagemeldinger. Samarbejdet sluttede for et halvt år siden, og Relibond har nu udviklet en demo model, som kan testes in situ, da industrien har brug for at få testet om teknologien også virker i de situationer, hvor den skal anvendes.

Sikkert og anstændigt arbejde

For Relibond er det ikke kun vigtigt, at deres teknologi er med til at modernisere energiforsyningen og nedsætte prisen, så et moderne elnet kan blive tilgængelig for mange flere lande. Det er også vigtigt, at det slidsomme arbejde med at forbinde kablerne bliver sikkert og anstændigt.

”For os har det en høj prioritet, at teknologien er sikker og med til at skabe bedre vilkår for arbejdet med at samle kabler. De specialister, der samler kabler, bliver som regel nedslidt på 15-20 år. Det skyldes, at arbejdet er meget hårdt og rutinepræget, og med de nye kableteknologier udvikles der endvidere sundhedsskadelige dampe og støv ved fjernelsen af polymermaterialet. Med vores teknologi bliver kablerne samlet, uden der udvikles giftige dampe, Den hårde del af samlearbejdet er automatiseret, og hele processen foregår i et aflukket kammer med tilkoblet udsugning.” fortæller Christian Michelsen.

Verdensmålene har skabt en global bevidsthed om, at der skal handles på de udfordringer, verden står over for, herunder de udfordringer Relibond forsøger at løse. Det har bidraget til, at der i en international sammenhæng er en forståelse for og interesse i Relibonds løsning og de valg, de har truffet.

”Der er mange virksomheder, som sætter stor pris på, at vi har prioriteret, at vores teknologi forbedrer arbejdsmiljøet”, uddyber Christian Michelsen.

Publikation med cases om FN’s 17 verdensmål

Denne case indgår i en publikation, som GTS udgav i september 2018. I publikationen indgår en række cases om, hvordan GTS-institutterne og danske virksomheder understøtter arbejdet med FN’s verdensmål.

Hent publikationen: FN’s 17 verdensmål – fra ambition til marked