Erhvervsfremmebestyrelsen annoncerer økonomisk støtte på 195 mio. kr. til virksomheder, der sigter mod at reducere deres ressourceforbrug og affaldsmængde. Den ambitiøse investering markerer et betydeligt skridt i retning af at styrke bæredygtige initiativer i erhvervslivet.

Overgangen til en cirkulær og ressourceeffektiv økonomi hos små og mellemstore virksomheder får nu et markant skub af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Indsatsen skal hjælpe knap 200 SMV’er med at mindske deres miljø- og klimapåvirkning, derudover kommer yderligere værdikæder og virksomheder til.

Vidensdeling er vejen frem

Indsatsen fokuserer på at støtte de små og mellemstore virksomheder, iværksættere og deres værdikæder. De kan bl.a. få hjælp fra private rådgivere, klynger, vidensinstitutioner og GTS-institutter. Dette inkluderer ikke kun test og demonstration af innovative løsninger, forretningsmodeller og processer inden for cirkulær økonomi, men også implementering og opskalering af cirkulære løsninger. Det er forventningen, at der skabes samarbejde om cirkulære løsninger indenfor mindst 28 forskellige værdikæder.

“Vi vil i bestyrelsen sætte ind i arbejdet med at få styrket omstillingen til cirkulær og ressourceeffektiv økonomi hos små og mellemstore virksomheder, så Danmark kan rykke sig i den rigtige retning. Vores indsatser skal styrke samarbejdet i værdikæden på en lang række forskellige områder, det kan være bedre genanvendelse af kartoner på fødevareområdet, materialegenbrug i byggesektoren og genanvendelse af tekstiler. I sidste ende skal der skabes resultater, der bidrager til en reduktion af affaldsmængde og/eller materialeforbrug”, forklarer Christian Motzfeldt, der er forperson i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Det er især mindre virksomheder, der har svært ved at få en cirkulær produktion i gang, reducere affaldsmængder og udvikle cirkulære forretningsmodeller og løsninger. Her er ønsket, at virksomheder samarbejder om at gøre grøn omstilling og cirkulær økonomi til en mere integreret del af SMV’ernes forretningsmodel, så de i højere grad bliver afkoblet sårbare værdikæder.

Indsatsen bygger videre på virksomhedsprogrammets SMV:Grøn, hvor nogen af virksomhederne tidligere har deltaget.

Du kan læse mere om den nye investering, og se eksempler på, hvilke virksomheder, der er tale om her