Danmark kan ikke holde trit med eliten af tech-regioner i verden. Det sætter de danske styrkepositioner under pres. Det var budskabet, da ATV i forbindelse med sit årsmøde præsenterede en ny analyse udarbejdet i samarbejde med Teknologisk Institut.

Den nye analyse fra ATV ser på Danmarks teknologiske styrke målt efter en global målestok i form af patent- og forskningspubliceringsdata fra hele verden. Ifølge analysen falder Danmark bagud globalt på 7 ud af 11 strategiske teknologier, som er af strategisk betydning for Danmarks vækst og velfærd.

”Det svarer til, at du selv vælger din yndlingsdisciplin, men dumper,” sagde Charlotte Rønhof, der er formand for ATV’s Science & Engineering komite, der står bag analysen, ”det er et gigantisk wakeup call til at politikerne skal sætte teknologi højere på dagsordenen”.

300 teknologiinteresserede samlet

ATV’s årsmøde samlede omkring 300 teknologiinteresserede. Med en bred kreds af repræsentanter fra såvel erhvervs- og innovationsfremmesystemet, universiteterne, GTS-institutter, erhvervsliv, pensionsfonde og politikerne, blev der på årsmødet sat gang i en debat om nødvendigheden af, at Danmark bliver mere strategisk i sit arbejde for at blive en teknologisk frontløber.

Flere fremhævede behovet for at skabe større synergi i vores satsninger og for et tættere samarbejde på tværs af aktørerne.

Læs en artikel om årsmødet og talerne her

Analysens anbefalinger

I rapporter kommer ATV med fire anbefalinger, som er at:

    • skærpe Danmarks teknologiske fokus
    • udvikle en involverende strategi
    • investere i fremtidens teknologier
    • bygge stærke bånd til top 30-regioner

ATV vil i de kommende år arbejde for at realisere de fire anbefalinger.

Fakta om analysen

Analysen er et led i ATV´s ”Science & Engineering-projekt” og er udarbejdet i samarbejde med Teknologisk Institut.

Ved hjælp af tech mining har GTS-instituttet analyseret millionvis af patent- og forskningspubliceringsdata fra hele verden. Dataene bliver brugt til at benchmarke Danmarks evne til at udvikle ny viden og nye produkter inden for udvalgte teknologiområder.

Læs mere og hent analysen her