Folk bruger typisk ét engangsmundbind om dagen, viser kortlægning fra Teknologisk Institut for Miljøstyrelsen. Teknologisk Institut har også set nærmere på potentialet for indsamling og genanvendelse.

2020 blev året, hvor medicinske mundbind gik fra at være specialudstyr for sundhedspersonale til at være allemandseje. Det har betydet en massiv import af mundbind og helt nye problemstillinger vedrørende brug og mulighed for genanvendelse.

I en kortlægningsrapport, bestilt af Miljøstyrelsen, har Teknologisk Institut søgt svar på nogle af de spørgsmål, som behovet for engangsmundbind har afstedkommet.

Den gennemsnitlige borger bruger ifølge kortlægningen typisk ét engangsmundbind om dagen, og hvad enten det bruges privat eller professionelt, smides det typisk væk med almindeligt restaffald. Alligevel er det velkendt for de fleste, at der er henkastede engangsmundbind i naturen eller i byrummet, ofte tæt på stoppesteder og stationer i den offentlige trafik.

Teknologisk Institut fandt derudover, at næsten alle virksomheder i undersøgelsen sørger for engangsmundbind til deres egne medarbejdere, og mere end 70 procent af virksomhederne sørger for engangsmundbind til patienter, gæster, besøgende eller lignende, som ikke er ansatte.

700 mio. mundbind på mindre end et år

Undersøgelsen viste, at der i perioden januar til oktober 2020 er importeret ca. 700 mio. engangsmundbind til Danmark. Importørerne af engangsmundbind forventer, at der frem til udgangen af 2021 bliver importeret yderligere 1.700 mio. engangsmundbind. Det er dog et tal, som både kan gå op og ned:

”Meget afhænger af, om og hvor længe kravet om mundbind bliver fastholdt, og i hvilket tempo samfundet bliver åbnet igen. Disse og andre faktorer er afgørende for, hvor mange engangsmundbind der i praksis vil blive brug for i Danmark,” fortæller Gitte Tang Kristensen, seniorprojektleder på Teknologisk Institut.

Af den grund kan man forestille sig både et lempeligt scenarie, hvor der importeres ca. 1.033 mio. mundbind, og et restriktivt scenarie, hvor der importeres ca. 2.082 mio. mundbind.

Tekniske muligheder for genanvendelse

Ser man alene på de tekniske muligheder for at genanvende engangsmundbind, er det muligt at adskille tekstildelen, som udgør størstedelen af engangsmundbindet, fra de øvrige komponenter, og oparbejde polypropylenmaterialet ved hjælp af kendte teknologier.

Du kan læse rapporten her

Du kan læse den fulde pressemeddelelse her

Foto: Teknologisk Institut