Den ambitiøse politiske aftale om at reducere CO2 udledningen med 70 % frem mod 2030 bør ses som en direkte opfordring til initiativer og handling fra bygge- og anlægsbranchen. For her er nok at tage fat på, lyder det fra Teknologisk Institut, der er medarrangør af event om emnet d. 2. oktober.

Af Christine Vodsgaard Larsen, Byggeri og anlæg, Teknologisk Institut

Der er fuld fart på bygge- og anlægsbranchen i Danmark. I den seneste økonomiske aftale, som kommunerne har indgået med Regeringen, er anlægsloftet hævet med 7 % i forhold til 2019 – eller i runde tal, 1,3 mia. mere at bygge og renovere for i 2020. Og selvom det selvfølgelig er positivt, så lyder opfordringen fra Teknologisk Institut, at det er nu vi skal rykke på klimadagsordenen – også selvom der er travlt derude.

”Klimadagsordenen har aldrig været mere aktuel. FN’s verdensmål ånder os i nakken og udledning af CO2, stigende befolkningstilvækst og mangel på jomfruelige ressourcer gør en accelererende klimaindsats tvingende nødvendig – også selvom branchen har travlt med at bygge”, siger Mette Glavind, direktør på Teknologisk Institut.

Alle materialer har en plads i byggeriet

Både medier og sociale medier har længe haft fokus på byggematerialer. Beton skal være grønnere, træ skal bruges i højere grad og tegl er stadig det der præger landskabet, når vi kigger ud ad vinduet. Fra Teknologisk Institut er der ikke fokus på et enkelt materiale, for så simpelt er det ikke.

”Vi har fokus på alle de materialer vi bygger med. Og der er brug for at udvikle på dem alle sammen, når vi kigger på klimaregnestykket. Men det skal gøres rigtigt og vi skal bruge alle materialer på bedst mulige måde – og selvfølgelig løbende optimere på dem, som trækker opad i CO2-regnskabet. For træ som materiale er udfordringen, at branchen ikke bruger materialet på lige fod med andre materialer, og det kræver derfor også en indsats”, siger Mette Glavind.

Materialefokus på konference

Med de efterhånden kendte tal – at byggeriet er ansvarlig for ca. 40 % af samfundets ressourceforbrug og ca. 40 % af energiforbruget i Danmark og at produktionen af byggematerialer anslås at stå for mellem 10-15 % af den årlige udledning af drivhusgasser – går bygge- og anlægsbranchen ikke fri, når den store klimakabale skal lægges.
Den 2. oktober er lige præcis dette omdrejningspunkt for en konference, som Teknologisk Institut afholder i samarbejde med Dansk Byggeri, FRI og InnoBYG.
”Efter mange års fokus på energiforbruget i driften, skal vi nu have fokus på den energi, og dermed den CO2, der er indlejret i de materialer vi bygger og renoverer med. Selvom vi ikke skal glemme driften, så skal blikket også rettes mod byggematerialernes klimaaftryk og byggeriets produktionsprocesser for at finde løsninger til at reducere CO2-udledningen”, siger Mette Glavind.

Det store spørgsmål er, hvad der skal til for at flytte branchen i en mere klimaorienteret retning.

”På konferencen bliver deltagerne direkte involveret i debatten – for er det økonomiske incitamenter? Ændret lovgivning? Krav til grænseværdier og dokumentation? Og skal det offentlige gå forrest – eller det private? Og hvordan får vi hele branchen til at trække i arbejdstøjet og bidrage med løsninger i forhold til klimaudfordringen”, spørger Mette Glavind, som ser frem til at få en åben og spændende debat på tværs af hele branchens værdikæde.

Om arrangementet

Kom med, når InnoBYG og Teknologisk Institut, i samarbejde med Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) og Dansk Byggeri, inviterer til et halvdags debatarrangement for hele branchen.

Som deltager er du en aktiv del af debatten, når vi inviterer en række oplægsholdere til at byde ind med bud på løsninger, gode show cases og svarene på, hvordan bygge- og anlægsbranchen aktivt kan være med til at forandre verdens klima.

Konferencen afholdes den 2. oktober 2019 fra kl. 13-17 på Teknologisk Institut, Gregersensvej 1, 2630 Taastrup, indgang 1, Konferencesalen.

Det er gratis at deltage, men registrering er nødvendig.

Læs mere og se programmet her