Af Dorthe Christiansen, informationschef i GTS-foreningen

Teknologisk Institut har med udgangspunkt i resultatkontrakter haft mulighed for løbende at udvikle sine kompetencer inden for beton til gavn for dansk erhvervsliv. Det har bl.a. betydet, at instituttet kunne hjælpe lille dansk virksomhed med udvikling af teknologi, der kan vise billeder i beton.

I resultatkontrakten i perioden fra 2010-2012 har der været arbejdet på at udvikle beton med indlejrede nye funktionaliteter. Der skyldes, at der er mange muligheder for at gøre beton til et ”smartere” materiale, som kan bidrage til billigere, mere holdbare eller helt nye løsninger til byggeriet, i byrummet og til infrastrukturen.

Et af de områder resultatkontrakten har været med til at opbygge kompetencer indenfor er teknologi til indlejring af lysledere i beton. Foruden denne nye kompetence råder Teknologisk Institut over high-tech faciliteter, herunder industrielt betonblandeanlæg og en industrirobot.

Kombinationen af faciliteter og kompetencer på Teknologisk Institut betyder, at danske virksomheder har et sted, hvor de kan gå hen, når viden skal ud i virkeligheden.  Det er vigtigt, ikke mindst for de små og mellemstore danske virksomheder, der ofte ikke har de værktøj og den know how, der skal til for at gå fra ide til prototype.

Dupont Lightstone har haft glæde af kompetencerne

Den lille danske virksomhed Dupont Lightstone er en af dem, der har haft glæde af kompetencerne på Teknologisk Institut. Virksomhedens vision er at kunne bygge skærme til byrummet, der kan bruges til digitale reklameskiltning på fx husfacader, reklamesøjler, stenskulpturer, veje mv.  . Når skærmen er tændt fungerer det som et fjernsyn, og når skærmen er slukket ligner den almindelig beton. Virksomheden har brugt Teknologisk Instituts kompetencer til at udviklet en teknologi vedrørende indstøbning af lysledere i beton.

”Vi startede aktiviteten op for nogle år siden med det formål at gøre det muligt at vise et billede igennem en dobbeltkrum skærm på beton. Den teknologi fungerer nu, og vi kan levere et produkt med en pixel afstand på ca. 6 mm, og det betyder, at man kan se billedet skarpt på en afstand af 6 m eller mere. Men i forhold til skærme med et finere billede, hvor markedet klart er størst, er der fortsat nogle udfordringer. Vi skal ned på en pixelafstand på ca. 1 mm, så billedet kan ses skarpt på 1 meters afstand eller mere og samtidig skal vi bringe så meget lys igennem betonen, at lyset fra solen bliver overskygget. Udviklingsarbejdet mellem os og Teknologisk Institut fortsætter derfor i et FP7 EU-projekt”, fortæller Bo Jacobsen, direktør i Dupont Lightstone.

Stort markedspotentiale

Bo Jacobsen er ikke i tvivl om, at når teknologien kommer til at virke med den meget fine billedopløsning, så er markedspotentialet enormt. Virksomheden er igennem hele forløbet virksomheden blevet kontaktet af kunder, der er interesserede i det nye produkt.

”Senest er jeg kontaktet af et fransk storcenter, der gerne vil have storskærme op i betonen ved centrets indgang. Herudover er en af verdens største virksomheder inden for outdoor reklame interesserede i at kunne erstatte deres plakatreklamesøjler med vores digitale produkt, fordi det vil være mere holdbart til at sætte op i tætte urbane områder og samtidigt være ressourcebesparende”, siger Bo Jacobsen.

For en lille virksomhed som Dupont Lightstone har det været helt afgørende at kunne få hjælp til udviklingsarbejdet.

”I min virksomhed har vi investeret i tusindvis af timer i aktiviteten, og derfor er vi helt afhængige af, at Teknologisk Institut leverer varen, så vi ender ud med et produkt, der kan sælges. Der er ikke tvivl om, at Teknologisk Instituts kompetencer inden for beton er unikke, men det har også været fantastisk at se, hvordan de har hentet viden hjem uden for deres område, for at kunne løse opgaven. Vores samarbejdspartner på Teknologisk Institut vidste fx på forhånd ikke så meget om dioder, men det gør han nu! Det viser, at Teknologisk Institut tager opgaven alvorligt og ikke slipper den, før den er helt i mål og ender ud i et produkt. Det er helt afgørende for en lille virksomhed, at man kan stole på det”, fortæller Bo Jacobsen.

Denne case har været bragt i en forkortet udgave i “Performanceregnskab for GTS-net 2013