På Teknologisk Institut opfordrer man til at tage sine forholdsregler ved oprydning efter oversvømmelser. Efter en vandskade kan der gemme sig sundhedsskadelige bakterier på materialer, så på med handsker og masker, lyder rådet blandt andet.
Af Christine Vodsgaard Larsen


De sidste mange måneder har budt på regnvåde dage og nætter, hvilket har givet udfordringer med oversvømmelser flere steder i Danmark. Det er efterhånden kendt viden, at oversvømmede kældre og bygninger kan få udfordringer med skimmelsvamp, hvis oprydning og udtørring af den oversvømmede bygning ikke håndteres korrekt.

Mindre kendt er det, at oversvømmelser også kan give sundhedsskadelig bakterievækst. Derfor råder Teknologisk Institut nu alle, der oplever oversvømmelser til at være opmærksomme på bakterievækst, som kan opstå med det samme.

Findes også i overfladevand

Trine Østergaard Jensen arbejder til daglig på Teknologisk Institut med netop bakterievækst. Hun har desuden gennemført to projekter for Grundejernes Investeringsfond, GI, samt Realdania om netop sundhedsskadelige bakterier.

”Vi gør opmærksom på den bakterievækst, der kan opstå, fordi det er lige nu, hvor nogle områder er ramt af store nedbørsmængder, at det er vigtigt at være ekstra opmærksom på, om der er bakterier til stede, hvis man bliver ramt af oversvømmelser”, siger Trine Østergaard Jensen.

Hun forklarer, at det typisk er ved kloakvand, der findes sundhedsskadelig bakterievækst, men understreger, at almindeligt overfladevand også sagtens kan indeholde de sundhedsskadelige bakterier. Hun oplyser desuden, at der særligt er én ting, man skal være opmærksom på.

”Hvis det lugter, er der god grund til ekstra opmærksomhed. Som bekendt lugter skimmelsvamp ofte – dog typisk efter lidt tid, hvor svampene har haft mulighed for at vokse – men bakterievækst lugter også. Så hvis man synes, at det oversvømmede område har en ubehagelig lugt – eller, at overfladevandet lugter, så kan det være tegn på bakterievækst, og så skal man få gjort noget ved det, for uønsket bakterievækst kan også være sundhedsskadeligt, og man bliver hurtigere syg af bakterier – faktisk helt ned til få timer efter man har været i kontakt med disse”, forklarer Trine Østergaard Jensen.

Hygiejne under oprydning vigtig

På Teknologisk Institut lyder opfordringen derfor, at man skal sørge for også at få testet for bakterier, hvis man har mistanke om bakterievækst i forbindelse med en oversvømmelse. Og så skal man sørge for passende afrensning og desinfektion af materialeoverflader, som har været opfugtede samt grundig affugtning og tørring af bygning og indbo.

”I forbindelse med projekterne har vi udarbejdet to foldere, hvor man kan finde råd og vejledning, hvis man har været ramt af oversvømmelser. Et af de råd, der går igen, men som mange ikke tænker over, er brug af værnemidler, fx handsker, masker etc., når man rydder op og gør rent efter oversvømmelser. Er der sundhedsskadelige bakterier i det vand, man har fået ind, så er det rigtigt vigtigt at tage det alvorligt og udvise forsigtighed, og her spiller hygiejne i forbindelse med oprydning en stor rolle”, slutter Trine Østergaard Jensen.

Hvis man har haft oversvømmelse eller opfugtning er det en god ide at få testet for både bakterier og skimmelsvampe.

Du kan finde de to foldere her:

https://www.teknologisk.dk/bakterier-trives-foer-og-efter-skybrud/bakterier-trives-foer-og-efter-skybrud/37989

http://cms.teknologisk.dk/getmedia.asp?media_id=78096

 

Foto: Teknologisk Institut