En ny undersøgelse viser, at udviklingen af robotter til sundhedsvæsenet tager fart. Der findes dog en række barrierer, der skal overkommes, før robotterne for alvor kan nå helt ud til borgerne.

En ny undersøgelse fra Teknologisk Institut konkluderer, at antallet af nye patenter inden for robotter til sundhedssektoren på ti år er næsten tidoblet. Der findes dog stadig barrierer som skal overvejes, inden teknologien for alvor kan hjælpe med at aflaste sundhedspersonalet.

”Vi er nødt til at sætte teknologien ind til at overtage nogle af de opgaver, som vi ikke har menneskelige hænder til at varetage. Vi har set det fra industrien, hvor robotterne er gået ind og har taget over i forhold til at løse mange forskellige opgaver. Og netop erfaringerne fra industrien kan vi med fordel tage med, når vi vil implementere flere robotter i sundhedsvæsenet i fremtiden. Men der er en række barrierer, som skal overvindes først”, fortæller Birgitte Østergård Sørensen, der er forretningsleder hos Teknologisk Institut.

Barrierer sænker tempoet på implementering

Barriererne er blandt andet forskelligheden på hospitalerne, skepsis fra personalet, IT og datasikkerhed, udfordringer i udbudsprocessen samt risikovillighed hos hospitalerne. Ifølge rapporten er økonomien også stadig en stor begrænsning.

”Robotter kræver generelt en stor investering at indkøbe og implementere, og det er svært at udregne den værdi, de forventes at skabe. Det er både leverandører og aftagere af sundhedsrobotter i Danmark, der oplever disse barrierer, som påvirker tempoet på implementering af flere robotter i sundhedsvæsenet”, fortæller Nikolaj Kærslund Andersen, der er konsulent ved Center for Analyse og Erhvervsfremme ved Teknologisk Institut.

Personalet er også fortsat skeptisk over for, hvor godt teknologien rent faktisk kan hjælpe i det daglige. Flere oplever, at ibrugtagning og drift af teknologien tager mere tid, end den giver.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen “Robotter i sundhedssektoren – innovation og barrierer i Danmark og verden” består dels af en statistisk analyse af udviklingen af patenter inden for sundhedsrobotter samt resultaterne fra ti interviews med eksperter og professionelle inden for robotteknologi, sundhedssektoren og erhvervslivet i Danmark og resten af Europa.

På baggrund af interviewene kommer der i rapporten en række anbefalinger til at accelerere udviklingen. Dels til producenterne, som skal tage hensyn til, at der er forskel på at udvikle en industrirobot og en robot til sundhedsvæsenet, hvor der for eksempel stilles højere krav til hygiejne, behandling af data og overordnet sikkerhed, da robotterne skal omgås potentielt sårbare patienter. Derfor skal udviklingen ske i tæt samarbejde med sundhedspersonalet og hospitalernes administration.

Hent rapporten “Robotter i sundhedssektoren – innovation og barrierer i Danmark og verden” her

Læs den fulde pressemeddelelse her

Foto: Teknologisk Institut