GTS-institut deltager i samarbejde, hvor landets bedste sikkerhedskræfter har udarbejdet en række forslag og gode råd, der skal styrke brandsikkerheden på plejeinstitutioner.

I 2018 omkom tre mennesker i en brand på Farsøhthus Plejecenter. Ulykken førte til en omfattende undersøgelse, som afslørede massive fejl og mangler på landets plejehjem. Efterfølgende blev der stillet krav om en opdatering af brandsikkerheden, så forholdene levede op til brandkravene i bygningsreglementet. Senere blev der desuden nedsat en ekspertgruppe, som skulle udarbejde et katalog af gode idéer til, hvordan brandsikkerheden kunne styrkes på landets plejeinstitutioner.

Gruppen bestod af DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, De kommunale redningsberedskaber, Danske beredskaber, Social- og Boligstyrelsen, FRI (Foreningen af Rådgivende Ingeniører), SikkerhedsBranchen, det daværende Social- og Ældreministerium og Beredskabsstyrelsen, som nu har offentliggjort en rapport, der indeholder 15 forslag og gode råd til, hvordan brandsikkerheden kan øges.

”Mange gode kræfter har været samlet, og vi har haft mange gode diskussioner undervejs. Nu er vi endt med en række forslag, som er afleveret til de respektive departementer. Så må vi se, hvad der sker med forslagene” siger Ib Bertelsen, direktør i DBI og deltager i arbejdet.

Menneskelig indsats

Af de 15 forslag er der tale om taktisk forebyggelse for de 8 af dem, dvs. forslag, som involverer en menneskelig indsats – såsom instrukser, uddannelse, træning og brandsyn.

Her drejer det sig bl.a. om brandforebyggende hjemmebesøg, instruktion og øvelser i forhold til personale, ophængning af action cards, certifikat til grundkursus i brand for sundhedspersonale, erfaringsudveksling om redningsberedskabernes praksis på brandsynsområdet samt automatisk opsamling af brandulykker i systemet ODIN.

Aktiv brandsikring

Ud over den menneskelige faktor stilles der også 7 forslag, som vedrører aktiv brandsikring – såsom brandtekniske installationer, slukningsmateriel og brandhæmmende hjælpemidler.

Mere specifikt handler det her om mobile slukningsanlæg, transportable ABA-anlæg, deaktivering af thekøkkener eller installation af komfurvagt, opdatering af ældre ABA-anlæg, installation af ABA-anlæg i ældre plejeinstallationer, branddørlukningsanlæg (ABDL) mellem flugtvej og bolig samt forbedret evakuering og redning gennem døre til flugtvejsgange eller døre til det fri.

Ikke godt nok

Når alt dette er sagt, er Ib Bertelsen dog ikke imponeret over de 15 forslag, som DBI og de øvrige deltagere i ekspertgruppen er nået frem til. Men rammerne for arbejdet satte desværre nogle meget klare begrænsninger.

”Kravet lød på, at forslagene ikke måtte koste penge og ikke kræve lovændringer. Men der skal altså både penge og ny lovgivning på bordet, hvis man vil opnå mærkbare forandringer. Det er simpelthen ikke muligt at lave gratis brandsikring. Resultatet er derfor blevet nogle ret enkle anvisninger” siger Ib Bertelsen, som ærgrer sig over, at der ikke er kommet mere ud af arbejdet.

Læs mere om de 15 nye forslag her