Uddannelses- og forskningsministeren har udpeget de klynger, som fra 2021-2024 skal skabe mere dansk innovation. GTS-institutterne er med til at sikre dækning i hele landet.

Danmarks 14 nye viden- og erhvervsklynger er nu på plads. Med en geografisk fordeling i hele Danmark skal de gøre vejen mellem forskning og virksomheder kortere.

Hovedparten af klyngernes hovedsæder ligger uden for hovedstaden. Og samlet set har klyngerne cirka 60 repræsentationer fordelt rundt om i landet, heraf 14 i hovedstaden.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen og erhvervsminister Simon Kollerup er tilfredse med fordelingen i hele Danmark, da det understreger ambitionen om, at de skal være klynger for hele Danmark og ikke bare for en bestemt region eller by.

”Vi har et stærkt erhvervsliv i hele Danmark. Det skal de nye klynger være med til at støtte op om ved at danne bro mellem forskningsmiljøer og virksomheder. For regeringen har det været meget vigtigt, at der er geografisk balance i det danmarkskort, der tegnes med klyngerne. Det er der nu, og jeg glæder mig til at se det blive til virkelighed”, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

GTS bidrag

De nye klynger bliver tilgængelige i hele landet. Det sker i form af afdelinger og låne-kontorpladser eller via tæt samarbejde med fx universiteter, GTS-institutter og erhvervshuse i hele landet.

”Jeg glæder mig over, at GTS-institutterne også i regi af klyngerne er med til at understøtte, at ny forskningsbaseret viden og teknologi når bredt ud til virksomheder i hele Danmark. Danmark har brug for alle gode tiltag, der skaber innovation og vækst, og her er klyngerne en god og relevant måde at bringe folk fra universiteter, GTS-institutter, virksomheder og myndigheder sammen på”, siger Ragnar Heldt Nielsen, direktør i GTS-foreningen.

Formålet ned klyngerne er at fungere som bindeled mellem virksomheder og videninstitutioner inden for de udvalgte danske styrkepositioner. Desuden skal de kommende klynger bidrage til omstilling til en mere grøn og klimavenlig produktion.

Læs mere her

Foto: FORCE Technology