I en ny resultatkontrakt skal FORCE Technology lede et bredt samarbejde, der skal sikre, at emissioner fra nye grønne brændsler sker med lavt miljøaftryk. Projektet fokuserer på bæredygtighed i energisektoren og skal forberede industrien på fremtidige standarder.

Udviklingen af bæredygtige brændstoffer og teknologier til lagring og udnyttelse af CO2 er en forudsætning for den grønne omstilling og indgår som centrale elementer i regeringens klimaaftale fra 2020.

Grønne brændsler er CO2-neutrale, men ikke emissionsfrie

Biobrændsler er allerede en del af det det danske energimix, og nye e-fuels som metanol og ammoniak er under udvikling. Fælles for de nye grønne brændsler er, at selv om de defineres som CO2-neutrale, er de ikke emissionsfrie. Det samme gælder lagring af CO2 efter carbon capture, der i stigende omfang forventes implementeret ved udledning af CO2 fra såvel fossile som biobaserede forbrændingsprocesser.

I dag kender vi ikke de emissioner, der kan komme fra de nye typer grønne brændsler, og dermed heller ikke de konsekvenser, de kan få for miljø og klima. Men der er stor opmærksomhed på, at vi ikke skaber nye miljøproblemer, mens vi er i gang med at løse klimaproblemet.

Med projektet ”Emissioner i den grønne omstilling” vil FORCE Technology i samarbejde med de industrielle værdikæder og vidensinstitutioner understøtte indfasningen af grønne brændsler og teknologier med et lavt miljøaftryk. Implementeringen vil ske i et tæt samspil med både producenter og brugere af nye brændsler, nye motor- og rensningsteknologier og teknologier til carbon capture.

Reduktion af klima- og miljøbelastning fra emissioner skal integreres

Ambitionen med programmet er at sikre, at reduktion af klima- og miljøbelastningen bliver en integreret del af den grønne omstilling i industri og samfund. Projektet vil understøtte løsninger og teknologi, der muliggør, at nye eller afledte miljøskadelige emissioner fra de nye brændsler og carbon capture-teknologier bliver inddraget i virksomhedernes omstilling.

I forbindelse med resultatkontrakten, har FORCE Technology udarbejdet en kort video, hvor projektleder Karsten Fuglsang fortæller om de problemstillinger, som projektet beskæftiger sig med.

Videoen giver dig en unik mulighed for at få et indblik i hvordan projektet kommer til at forløbe, set med en insiders øjne.

 

Du kan finde videoen på LinkedIn her

Du kan læse mere om resultatkontrakten her

Foto: FORCE Technology