Ved at have forhåndsviden om fremtidige ændringer i standarderne, kan Falck sørge for, at produkter fra deres underleverandører lever op til de kommende krav.

Hvert år importeres talrige udenlandske produkter til EU og Danmark, men selvom de importerede produkter er CE-mærket, er det ikke altid en garanti for, at de kan leve op til gældende EU-regler.

Det er noget, som de ekstra opmærksomme på hos Falck Teknik. Derfor bliver Falcks håndildslukkere, som er produceret af forskellige udenlandske underleverandører, sendt forbi FORCE Technology’s laboratorie til test og godkendelse af, at brandslukkerne lever op til standarderne EN3 og DS 2320.

Kender lovkrav og faktiske forhold

FORCE Technology har dybdegående viden om standarderne for håndildslukkere og foretager typeprøvning på alle certificerede håndildslukkere i Danmark for at sikre, at ildslukkerne overholder kravene i standarderne og lever op til både de danske og europæiske regler.

Derudover har FORCE Technology indblik i, hvordan de faktiske forhold er ude hos virksomhederne. Året rundt inspicerer FORCE Technology fyldestationer for certificerede håndildslukkere – herunder også Falck Tekniks fyldestationer – for at verificere at brandslukningsprodukterne og medarbejderne på fyldestationerne lever op til de gældende regler og lovkrav.

FORCE Technology’s specialister får i stort omfang ajourført deres viden om standarderne for brandslukningsudstyr via deres aktive deltagelse i standardiseringsudvalget S-008 ’Brandslukningsmateriel’. I og med FORCE Technology er et uvildigt tredje-parts organ, der inspicerer og verificerer brandudstyr, bliver der i standardiseringsudvalget S-008 lyttet til FORCE Technology’s faglige input. Disse input er med til at sikre, at gældende og kommende nye standarder også vil fungere i praksis.

Sparring om standarder

Det, at FORCE Technology’s medarbejdere er involveret i standardiseringsarbejdet, bevirker, at de har opdateret viden på området. Det er noget, der har stor betydning for Falck Teknik og andre certificerede virksomheder, som er medlemmer af Sikkerhedsbranchen. Sikkerhedsbranchen er en branche for brandslukningsudrustning i Danmark.

”FORCE Technology har en vigtig viden fra standardiseringsarbejdet, som gør, at vi kan sparre med hinanden om standarder for håndildslukkere, og blandt andet drøfte hvordan vi kan opnå bedre brandklasser,” fortæller Bo Kurt Nielsen.

Du kan læse den fulde case på FORCE Technologys hjemmeside her

Foto: Falck Teknik