Folkemødedebat: Virksomheder skal være klar til, hvad der end må ramme dem, men ikke have så meget fokus på kriser, at de falder ned i et hul. For dansk økonomi er stærk og mulighederne er mange. Det var nogle af budskaberne fra GTS-debat om fremtidens håndtering af kriser.

Thomas Hofman-Bang, direktør i Industrien Fond indledte debatten med at fortælle, hvorfor de har valgt at investere i projekter som Modstandsdygtig.dk, der skal ruste virksomheder til fremtidens kriser. ”Det rystede os, hvordan coronakrisen ramte virksomheder. Da vi ikke kan forudse, hvor den næste krise kommer fra, er det godt at træne sin forandringsmuskel igennem projektsamarbejde med bl.a. GTS-institutter”.

Laura Klitgaard, formand for IDA pegede på en af de kriser, vi allerede kender – og står overfor, nemlig arbejdskraftmangel på STEM-området. ”Det er med til at forsinke hastigheden i løsningen af andre kriser som fx klimakrisen og sikkerhedskrisen”.

Erhvervsordfører for Socialdemokratiet, Mette Reissmann lovede, at hun er klar til at støtte op om STEM-uddannelserne, så danske virksomheder har adgang til de kompetencer, de har brug for.

Ulykken rammer ekstra hårdt, hvis man ikke er klar

Mette Reissmann slog også fast, at fordi det går så godt med dansk økonomi, så er hun mere optaget af en retorik, der ser på muligheder fremfor et snævert fokus på kriser: ”For vi skal ikke tale frygt, vi skal have en tro på fremtiden”. Mette Reissmann anbefalede også, at flere SMV’er ansætter en akademiker til at drive udviklingen. ”For hvis man ikke er klar, når ulykken rammer, så rammer den ekstra hårdt”.

Derfor er det vigtigt med tilbud, der er til gavn for mange, og som er i øjenhøjde med SMV’erne, sagde Thomas Hofman-Bang.

Kunsten er at tage det med at være modstandsdygtig som noget positivt, sagde Juan Farré, adm. dir. på Teknologisk Institut og formand for GTS-bestyrelsen. ”Vi skal blive bedre til at lære virksomheder at spise kriser til morgenmad. På den måde kommer de foran konkurrenter – og ift. de virksomheder, der ikke selv kan opbygge de nødvendige kompetencer, der skal vi sikre, at de har adgang til dem andre steder. Derfor stiller vi i GTS et beredskab af faciliteter og viden til rådighed.”

Smid ikke barnet ud med badevandet

Thomas Hofman-Bang udtrykte sin bekymring for, hvad ”Frigast-udvalget” kommer med: ”Smadrer vi noget frem for at se på, hvordan vi bedst styrker dansk erhvervsliv?”.

Denne bekymring blev bakket op af Juan Farré: ”Når der skal spares penge på erhvervsfremme så lad vær med at smide barnet ud med badevandet. Politikerne skal sørge for at prioritere de ting, der gør virksomheder stærke”.

Innovation og iværksætteri er heldigvis tilbage på bordet hos politikerne, kunne Mette Reissmann fortælle. Dermed er der også en større interesse for, hvordan vi skaber de bedste forudsætninger for, at danske erhvervsliv fortsætter med at være stærkt og konkurrencedygtigt.

Læs debatoplægget her