I en ny rapport har Teknologisk Institut med støtte fra Velliv Foreningen undersøgt, hvilken betydning brugen af velfærdsteknologi har for medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø. Det er gjort ved at belyse nogle af de indvirkninger, velfærdsteknologi har på det psykiske arbejdsmiljø blandt ansatte i plejesektoren.

Med en demografisk udvikling, hvor vi i Danmark får flere ældre og flere med kroniske sygdomme, står plejesektoren i disse år over for store udfordringer med en forventet mangel på arbejdskraft.

Manglen på hænder betyder, at der er et stort behov for at tage højde for medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø. Ét af de tiltag, der kan mindske presset på de ansatte og hjælpe til at aflaste dem, er velfærdsteknologier, som har et stort potentiale i plejesektoren.

Væsentlige pointer i rapporten

  • Implementering og drift af velfærdsteknologi er en vigtig ledelsesopgave, der kræver involvering af medarbejderne og med fordel kan tage højde for medarbejdernes forskellige forudsætninger for at arbejde med velfærdsteknologi.
  • De ansatte i plejesektoren finder deres arbejde meningsfuldt, når borgeren har en god oplevelse. Den faktor er væsentlig for, hvornår medarbejderne oplever velfærdsteknologier som meningsfulde.
  • Tryghedsskabende velfærdsteknologier har et uforløst potentiale, da de kan være med til at skabe vished om borgernes tryghed.
  • Arbejdet med nye velfærdsteknologier kan både opleves som en byrde og som en spændende faglig udfordring, afhængigt af øjnene der ser.
  • En god kultur på arbejdspladsen kan være med til at fremme, at velfærdsteknologi bliver udbredt og godt modtaget i organisationen.

Du kan hente hele rapporten her

Foto: Teknologisk Institut