Den nye guide angiver retningslinjer for brug af SWANs førende Digital Twin-arkitektur, som er vandindustriens standard for planlægning og implementering af Digital Twins.

Under ledelse af DHI og i samarbejde med Smart Water Networks Forum (SWAN), Brown and Caldwell og andre partnere er der udarbejdet en Digital Twin Readiness Guide, der blev lanceret under den årlige SWAN-konference.

En Digital Twin er kort fortalt en digital afspejling i realtid af et fysisk objekt eller en proces. En Digital Twin kan sammenlignes med andenpiloten på et fly, og den gør brug af analytics og prædiktiv modellering til at validere beslutninger og til at automatisere tidskrævende og manuelle tekniske eller driftsrelaterede processer.

SWANs Digital Twin Utility Advisory Group, der består af repræsentanter fra Aarhus Vand, Global Omnium, Sydney Water, Clean Water Services og DC Water, anerkender guidens potentiale: “Som førende forsyningsvirksomheder har vi tiltro til, at SWAN Digital Twin Readiness Guide kan transformere vandsektoren ved at gøre forsyningsvirksomheder og industrien i stand til at forstå de grundlæggende principper bag en Digital Twin, når de påbegynder eller fortsætter deres implementeringsrejse.”

Fordelene for forsyningsvirksomheder inkluderer bedre forudsigelser og omstillingsparathed til sæson- eller klimarelaterede ændringer, tilstandsanalyser og scenariesimuleringer med henblik på drifts- og investeringsoptimering.

Implementeringen af en Digital Twin er unik for hver enkelt forsyningsvirksomhed, men der er stadig nogle grundlæggende trin i implementeringen, der er afgørende for at opnå optimerede, omkostningseffektive vand- og spildevandssystemer. En Digital Twin er skalerbar, iterativ og udvikles med tiden og afhænger af virksomhedens unikke behov, budget, infrastruktur og softwarekrav.

Digital Twin Readiness Guide tilbyder et rammeværktøj, der trinvis angiver vejen frem til vigtig indsigt, der kan bidrage til en mere effektiv forsyningsvirksomhed mht. planlægning, drift og vedligehold af deres vandinfrastruktur.

Guiden indeholder også globale casestudier, der illustrerer den succesfulde implementering af SWANs Digital Twin-arkitektur. Projekterne inkluderer et renseanlæg i København, et vandgenindvindingsanlæg i Singapore og adskillige vandbehandlings- og vandforsyningsanlæg i Spanien og Italien.

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at kontakte Chengzi Chew for at høre mere om DHI’s arbejde med Digital Twins, og du kan læse mere om SWANS Digital Twin Readiness Guide her

Foto: DHI