I et netop afsluttet projekt har Teknologisk Institut arbejdet med at kortlægge koncentrationerne af ultrafine partikler i boliger. Målet er at bane vejen for etablering af grænseværdier for ultrafine partikler.

Forskning peger på, at ultrafine partikler kan have negativ sundhedsmæssig påvirkning på mennesker. Alligevel er der på nuværende tidspunkt ingen grænseværdier for ultrafine partikler i indeklimaet i hverken Danmark eller EU. Teknologisk Institut har netop afsluttet et projekt, som søger at kortlægge koncentrationen af ultrafine partikler i indeklimaet.

Thomas Witterseh arbejder til daglig med netop indeklima. Som seniorspecialist har han været med til at foretage målinger og udfærdige den rapport, som han håber vil kunne anvendes som led i at udvikle grænseværdier for ultrafine partikler i indeklimaet.

”Formålet med projektet var at tilvejebringe viden om de faktiske niveauer af ultrafine partikler i danske boliger. Forhåbningen er, at resultaterne kan danne baggrund for et større forsknings- og udviklingsarbejde, som kan bane vejen for etablering af grænseværdier – en forudsætning for fremtidssikring af den sunde bolig,” siger Thomas Witterseh.

Vores aktiviteter skaber ultrafine partikler

I projektet er der gennemført måling i 103 boliger. Ca. en tredjedel af målingerne er foretaget under aktivitet, de resterende to tredjedele kan kategoriseres som baggrundsmålinger foretaget i boliger uden aktivitet.

”Helt som ventet, var der store variationer og pludselige stigninger i partikelkoncentrationen, når der var partikelgenererende aktivitet i boligerne, som fx madlavning og når der blev tændt op i brændeovnen. Selvom de store variationer gør det svært at sige noget generelt, så er der ingen tvivl om, at vores indeklima bliver mere forurenet, når vi fx steger mad eller bruger brændeovnen,” siger Thomas Witterseh.

Netop stegning og ild i brændeovnen er på listen over de aktiviteter, som genererer flest partikler, men nummer 1 på listen er stearinlys. Som en del af projektet, har Teknologisk Institut udarbejdet en lille brochure, som udover at oplyse om ultrafine partikler, giver gode råd til at minimere dem.

”Hvis man vil undgå ultrafine partikler, så er det en god ide at skifte stearinlysene ud med den kunstige slags. Et andet godt råd er at huske at tænde for emhætte, når aftensmaden tilberedes – og faktisk også at lade den stå tændt et stykke tid efter. Kombiner gerne med at lufte ud i 5-10 minutter efter madlavning – helst ved gennemtræk. Det samme gælder, når brændeovnen åbnes for at lægge mere brænde i, så luft ud efterfølgende – særligt, hvis ikke der er ventilationsanlæg i boligen,” forklarer Thomas Witterseh.

By versus land

Når det gælder partikler i indeklimaet, så viste målingerne, at der ikke er den store forskel på at bo i indre København og på landet.

”Ud fra resultaterne kan vi konkludere, at der faktisk ikke er så stor forskel på at bo i København eller på landet, når vi ser på den indendørs koncentration af ultrafine partikler. Der er forskel på udendørskoncentrationen, hvilket primært skyldes trafik, men vi kan konkludere, at de partikelkoncentrationer vi bliver udsat for i vores boliger, primært er skabt af vores aktiviteter i boligen og kun i mindre grad stammer fra luften udenfor,” slutter Thomas Witterseh.

Projektet ”Kortlægning af eksponering af ultrafine partikler i boliger” er støttet af Realdania og Grundejernes Investeringsfond.

Vil du vide mere? Kontakt:
Thomas Witterseh, twi@teknologisk.dk, 7220 2311

Se rapporten her
Se brochuren her

Foto: Teknologisk Institut