Digitale teknologier til bæredygtig vækst, digital sundhed og digital sikkerhed er blandt de temaer, som Alexandra Instituttet skal udvikle teknologiske services inden for de næste fire år. Aftalerne er en del af en samlet bevilling, som Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har indgået med de syv GTS-institutter.

I de nye aktiviteter har Alexandra Instituttet et særligt fokus på den grønne omstilling. Det skyldes, at der på dette område er store muligheder for øget vækst hos danske virksomheder. Særligt inden for industri, produktion, transport, landbrug, fødevarer, klima og miljø samt energi er der et stort uudnyttet potentiale for grøn omstilling gennem digitalisering.

Herunder finder du tre eksempler på indsatsområder, hvor Alexandra Instituttet vil finde nye løsninger.

Datadreven grøn vækst

For at understøtte en grøn omstilling igennem digitalisering vil Alexandra Instituttet etablere en digital TDU-facilitet til hurtig udvikling og afprøvning af datadrevne services. Her vil man udvikle en række nye platforme og værktøjer, der skal accelerere anvendelsen af data i virksomhederne, og som kan anvendes til nye produkter, forretningsmodeller og bæredygtig vækst på tværs af brancher.

Læs mere om indsatsområdet her

Digital sundhed

Danmark er en frontløber inden for sundhed og velfærd. En fortsat førerposition kræver, at man formår at udvikle og levere avanceret teknologi til sundheds- og velfærdssektorerne, og at vi i Danmark bliver bedre til at udnytte mulighederne i vores sundhedsdata, som er nogle af de bedste i verden.

Gennem øget fokus på anvendelse af sundhedsdata, databeskyttelse, fælles komponenter og standard er målet at udvikle digitale teknologier, der gør det nemmere for virksomheder og offentlige aktører at anvende digitale løsninger til sundhedssektoren.

Læs mere om indsatsområdet her

Digital tillid

Danmark er et af de mest digitaliserede lande i verden, og vi har tillid til hinanden, både i virksomhederne og i det offentlige. For at fastholde tilliden, skal de digitale løsninger, som der udvikles, i højere grad bygge på tillid ved at være cybersikre og transparente. Desuden efterspørger mange virksomheder redskaber og standarder for at kunne sætte moderne løsninger og nye produkter i drift.

Målet med dette indsatsområde er at udvikle værktøjer, som gør det nemmere for virksomheder at sætte nye løsninger i drift inden for fx kunstig og tillidsskabende AI.

Læs mere om indsatsområdet her

Vil du indgå som casevirksomhed?

Du har mulighed for at deltage som casevirksomhed i Alexandra Instituttets indsatsområder.

Vil du vide hvordan, så kontakt CSO Martin Møller 

Bedreinnovation.dk

bedreinnovation.dk kan du læse om alle de mange GTS-indsatsområder og aktiviteter, der er bevilliget penge til.