I samarbejde med Teknologisk Institut afholdt DBI den 11. september en gratis temadag om holistisk facadedesign.

Arrangementet kom vidt omkring en lang række aspekter vedrørende facader, herunder bl.a.: Brand som designparameter, funktionskrav og arkitektur ved udvikling af et nyt facadesystem, holistisk tilgang til brandkrav og design af facadesystemer, træfacaders bygbarhed, træfacaders holdbarhed og levetid samt introduktion til testmetoden SP Fire 105 og udvikling af en fælles facadetestmetode i EU.

Dagen sluttede med en SP Fire 105-fuldskalatest af en spireprojektfacade bestående af lameller, som var en blanding af fibergips og ikke-brandimprægneret træ.

Webinar

Pga. det reducerede forsamlingsforbud i København blev temadagen omdannet til et webinar. Det betyder, at hele arrangementet, inklusiv facadetesten i DBI’s nye facadetesthal, nu kan ses eller genses online.

Kig med på nedenstående links og få et indblik i hvordan dagen forløb.

Se webinaret og PowerPoint-slides fra temadagen

Læs mere om de nye brandtestmuligheder hos DBI

Foto: DBI