Fra efteråret lægger Teknologisk Institut hus til et nyt treårigt erhvervsforskerprojekt, som skal hjælpe bygge- og anlægsbranchen i mål med den cirkulære omstilling ud fra et samfundsmæssigt perspektiv.

Af Christine Vodsgaard Larsen

Den cirkulære omstilling kræver mere valide, målrettede, repræsentative og afstemte data af de miljømæssige konsekvenser, som bygge- og anlægsbranchens aktiviteter har.

Metoden til miljøvurdering af bygningsprincipper og økonomiske modeller skal tilpasses den virkelige verden, og støtte udviklingen af cirkulære løsninger af høj kvalitet – og det skal tale ind i en samfundsdagsorden.

Det er netop omdrejningspunktet, når Sarah Cecilie Andersen fra Teknologisk Institut i efteråret 2020 sætter gang i sit erhvervsforskerprojekt. Erhvervsforskerprojektet, som i daglig tale går under navnet EMBRACER, er et ud af 14 nye projekter, som er støttet af Innovationsfonden og Foreningen Realdania. Teknologisk Institut er værtsvirksomhed for projektet, med Sarah Cecilie Andersen ansat som erhvervs-PhD og Syddansk Universitet som universitetspartner.

Et drømmeprojekt

Branchen efterspørger dokumentation og viser et behov for data-understøttede beslutninger. Derfor er emner som miljødata (bl.a. gennem miljøvaredeklarationer, EPD’er), livscyklusvurderinger (LCA), bygge- og anlægsaffald, samt cirkulær ressourceøkonomi, noget der i høj grader beskæftiger medarbejderne hos Teknologisk Institut.

For Sarah Cecilie Andersen er det et drømmeprojekt, der understøtter meget af det som Sarah tidligere har beskæftiget sig med i sin rolle som konsulent inden for LCA, miljødata og den mere brede definition af bæredygtighed i byggeridivisionen på Teknologisk Institut, og hun glæder sig til at dykke ned i problemstillingen og sætte sit præg på den grønne omstilling i bygge- og anlægsbranchen.

”Det bliver rigtig spændende og output fra projektet er vigtigt for at komme i mål med den cirkulære omstilling i branchen. I dag er beslutninger ofte baseret på miljøvurderinger af individuelle design, fx en enkelt bygning eller et byggemateriale, hvilket resulterer i suboptimering snarere end et ‘design’, der er godt i en bredere samfundsmæssig kontekst,” forklarer Sarah Cecilie Andersen.

Selvom den nuværende metode er blevet anvendt med succes til lineære økonomiske modeller og design, så kommer den ifølge Sarah Cecilie Andersen til kort, når man overgår til cirkulær økonomi, hvor der er et behov for at overveje virkningerne som de løsninger, der anvendes i bygningsindustrien, har på det omgivende samfund.

Cirkulær økonomi er fremtiden

På Teknologisk Institut er der stor tilfredshed over det nye erhvervsforskerprojekt. Det er en længe ønsket og vigtig milepæl at få projektet, og Teknologisk Institut oplever at behovet og efterspørgslen i branchen er stort.

”Hos Teknologisk Institut ser vi erhvervsforsker-projektet som en naturlig forlængelse af vores fokus på cirkulær økonomi i byggeriet. Projektet giver os en enestående mulighed for at være med til at udvikle på de metoder man anvender til at vurdere miljøpåvirkninger i byggebranchen, samt på bedre vis at dokumentere og underbygge cirkulære tiltag hos branchens virksomheder. I de seneste år har cirkulær økonomi fået en central betydning på den ressource-politiske dagsorden og cirkulær økonomi vurderes af EU som en uomgængelig strategi, fordi den tilbyder en vej ud af krisen mod en genindustrialisering af den europæiske økonomi på grundlag af ressourceeffektiv vækst, der kan vare ved. En vigtig dagsorden, som vi forventer, at erhvervsforskerprojektet vil bringe os nærmere en løsning af,” siger Mette Glavind, direktør på Teknologisk Institut.

Bedre oplyst grundlag

Selvom de nuværende LCA-modeller, der anvendes i byggebranchen, sagtens kan bruges og kan give en indikation af, hvorvidt en eventuel cirkulær løsning er ’god’ miljømæssigt, risikerer vi også at tage beslutninger på et grundlag, der ikke er godt nok oplyst.

”Projektet vil demonstrere, hvordan miljøvurderinger (LCA) kan tilpasses den virkelige verden ved anvendelse af den seneste og mest lovende udvikling inden for LCA. Projektets vision er at udvikle en ny ramme, der gør det muligt at evaluere den samfundsmæssige konsekvens og kvalitet af cirkulære løsningsmodeller. Det vil være et stærkt værktøj i den cirkulære omstilling,” slutter Sarah Cecilie Andersen.

Vil du vide mere? Kontakt:

Sarah Cecilie Andersen, sara@teknologisk.dk, 7220 1033

Om projektet

Teknologisk Institut er værtvirksomhed for erhvervs-PhD-projektet, og har fortsat Sarah Cecilie Andersen ansat – hendes arbejdsopgaver overgår fra konsulent til erhvervs-ph.d-studerende. På TI, vil Sarahs primære sparringspartnere være Stefania Butera og Anke Oberender, der er udpeget som vejledere. Syddansk Universitet er universitetspartner på projektet med Morten Birkved som vejleder. Desuden tilknyttes Aalborg Universitet, BUILD, til projektet med Harpa Birgis¬dottir som medvejleder. Dertil kommer en række virksomheder der skal levere casestudier til test af udviklede metode/-r.

Foto: Teknologisk Institut