Virksomheden Struers ApS har gennem et projektsamarbejde optimeret indstøbningen af porøse emner til brintfremstilling og opnår dermed skarpere billeder og bedre analyser med elektronmikroskopi.

Grøn omstilling og udvikling af Power-to-X teknologierne stiller større krav til, hvordan man undersøger nye porøse overflader med høj katalytisk virkning, der skal gøre produktionen af brint ved elektrolyse mere effektiv. Derfor bliver avancerede elektrodeoverflader en vigtig del af fremtidens Power-to-X.

Kan optimere processen

Struers ApS leverer avancerede løsninger til metallografiske undersøgelser, herunder udstyr og forbrugsvarer der kan anvendes til at indstøbe metalemner, så det bliver muligt at undersøge emnernes indre struktur og overflader i et elektronmikroskop.

For at katalysatoren til brintfremstilling bliver så effektiv som muligt, skal overfladen være højporøs, og det stiller store krav til indstøbningsmaterialets egenskaber. Det er en fordel, at indstøbningsmaterialet er ledende hvis man ønsker at undersøge og analysere den katalytiske overflade i elektronmikroskop.

”Vi ønskede at få verificeret et ledende koldindstøbningsprodukt, som kunne anvendes i forbindelse med elektronmikroskopi. Hvis det er ledende, kan vi nemlig undgå også at skulle coate prøven efterfølgende med en ledende belægning”, fortæller Per Buus Øding, R&D Engineer, Consumables hos Struers ApS.

”Det er vigtigt, at prøven er ledende, så vi ikke får ophobet elektroner på overfladen. Ellers er det ikke muligt at få retvisende resultater i elektronmikroskopet”, forklarer Per Buus Øding.

”Desuden er det meget vigtigt, at indstøbningsmaterialet er tilpas tyndtflydende, så det kan komme ind i alle kringelkroge uden at ødelægge den meget skrøbelige og porøse strukturs overflade”, fortsætter han.

Fik hjælp til verificering af prototype

Eftersom Struers indtil nu ikke har haft adgang til elektronmikroskopi internt, blev de indstøbte materialer undersøgt i FORCE Technologys elektronmikroskop. FORCE Technology leverede prøver på katalysatormateriale til kommende Power-to-X anlæg, og Struers leverede indstøbningsmaterialer og forestod præparationen på Struers udstyr.

Projektsamarbejde skaber værdi for begge parter

Selvom Struers endnu ikke er helt i mål med formuleringen af indstøbningsmaterialet, tager de flere positive elementer fra projektsamarbejdet med videre.

”Det har været værdifuldt for os at vise, at firmaer kan samarbejde og opleve, hvordan begge parter kan få noget ud af processen. Det har været en win-win løsning for begge parter”, tilføjer Marianne Strange, Consumables Manager hos Struers ApS.

Samarbejdet har også vist, at man med en optimeret indstøbningsteknik kan forbedre imprægneringen af emner til elektronmikroskopi, og derved opnå skarpere billeder og bedre analyser i porøse strukturer.

Projektsamarbejdet mellem Struers ApS og FORCE Technology er en del af udviklingsprojektet, Power-to-X som driver for grøn omstilling og vækst, der er medfinansieret af resultatkontraktmidler fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Du kan læse mere om samarbejdet her

Foto: FORCE Technology